CEN BII Workshop

CEN BII Workshop er underlagt CEN, eit Europeisk standardiseringsorgan

Publisert: 03. Apr 2014, Sist endret: 17. aug 2018

Difi har sidan oppstarten i 2007 bidrege aktivt i utviklinga av CEN workshop BII.

Første fase av dette arbeidet vart sluttført i desember 2009 med publisering av CWA 16073. Delar av CWA 16073 er lagt til grunn i PEPPOL og seinare EHF Faktura.


Fase 2 i CEN workshop BII har i perioden 2010 - 2012 foredla det opphavlege arbeidet. Dette arbeidet har lagt grunnlaget for det Europeiske BIS-formatet gjennom Open EPPOL som igjen har danna grunnlaget for EHF-formata til faktura, ordre, katalog og pakksetel.


Fase 3 i CEN workshop BII har hovudfokus på å understøtte dei standardiseringsinitiativa som kjem frå EU-kommisjonen. Det nye EU-direktivet har stort fokus på at tilbodsinnlevering skal skje elektronisk, og vil innføre eitt standardisert elektronisk fakturaformat. CEN BII3 har organisert seg mot 3 hovudområde:

  • Infrastruktur
  • Pre-award fasen (inkludert katalogformater)
  • Post-award fasen (inkludert katalogformater)

Desember 2015 avslutta CEN BII arbeidet sitt med ein leveranse på over 130 dokument.  CEN/TC 440 er oppretta for å vidareføre dette arbeidet ved vidareforedling og forbetring med eit endeleg mål å skape ein god og marknadstilpassa standard.

For meir informasjon, sjå "Relaterte lenkjer"

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*