Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Kriminalitet i arbeidslivet har negative konsekvenser for konkurransen i markedene, og det er derfor viktig at offentlige innkjøpere etterlever regelverket om krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Publisert: 28. jun 2016, Sist endret: 22. jun 2021

Hva er arbeidslivskriminaltet og forholdet til sosial dumping

I regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017 - ) omtales arbeidslivskriminalitet som "Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurranse­vridende og undergraver samfunnsstrukturen".

Det fremgår av regjeringens strategi at arbeidslivskriminalitet handler om straffbare forhold, mens det ikke alltid vil være tilfelle for sosial dumping. I mange tilfeller vil det være sammenfall mellom sosial dumping og forhold som kan karakteriseres som arbeidslivskriminalitet, men det er ikke alltid tilfellet. Tiltak mot sosial dumping favner videre enn det tiltak mot arbeidslivskriminalitet, men begrepene vil ofte kunne være delvis overlappende. Les mer om regjeringens strategi.

 

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*