Miljøbelastning ved offentlige anskaffelser

Klimaendringene akselererer og Norge har forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 40 % innen 2030 i forhold til 1990 og å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Behovet for omstilling er stor og tiden er knapp.

Publisert: 13. des 2016, Sist endret: 03. sep 2020

Presset på klodens ikke-fornybare ressurser øker og utvikling av ny teknologi, nye materialer og nye forretningsmodeller gir muligheter. Fallende priser på nullutslippsteknologier og fornybar energi vokser raskt og petroleumssektoren vil ikke lenger være den samme vekstmotoren i norsk økonomi.

I følge en rapport fra Asplan Viak er offentlige anskaffelser ansvarlig for omtrent 16 % av Norges totale klimafotavtrykk.  Offentlige anskaffelser utgjør et veldig viktig virkemiddel og derfor er det offentlige pålagt å redusere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser.

Det offentlige er pålagt å ta hensyn til livssykluskostnader ved sine anskaffelser. Livssykluskostnader og det å ta hensyn til klima og miljø er ofte to sider av samme sak.  Drift, vedlikehold og utfasing av en anskaffelse, kan påføre det offentlige utgifter for mange år fremover.

Disse utgiftene er også ofte miljøbelastende i form av utslipp, ikke-fornybare ressurser, kjemikalier mm. Derfor er det å ta hensyn til livssykluskostnader økonomisk lønnsomt, sikrer større handlingsfrihet og bidrar til å begrense miljøbelastningen og fremmer klimavennlige løsninger.

Bygg- og anlegg, transport, IKT og mat er områder med stor miljøbelastning som samtidig har stort potensiale for å begrense miljøbelastningen og fremme mer klimavennlige løsninger.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*