Sosialt ansvar

Egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser

Alle mennesker har universelle rettigheter, uavhengig av hvor i verden de bor. Dessverre er slavearbeid, barnearbeid, forbud mot faglig organisering og andre kritikkverdige arbeidsforhold systematisk dokumentert av FN organisasjoner som ILO og OHCHR i leverandørkjeder til høyrisikoprodukter som for eksempel tekstil og klær, IKT, bygg- og anleggsmaterialer og kontorrekvisita.

Med et forbruk på ca. 583 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påse at leverandører av høyrisikoprodukter gjennomfører aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden. Du som offentlig innkjøpere har, gjennom anskaffelsesloven, et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte og fremme grunnleggende menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser.

Delta på nettverksmøtene om samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser

Vi tilbyr nettverksmøter som er til for deg som interessert av å dele dine erfaringer og lære mer om tematikken om hvordan du kan stille krav til at leverandører av høyrisikoanskaffelser gjennomfører aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Møtene holdes i Digitaliseringsdirektoratets lokaler på Grev Wedels plass i Oslo. Du som ikke har anledning å være til stede i Oslo kan delta via webinar. Send oss en e-post om du vil du delta på nettverksmøtene. Du finner oss også på LinkedIn under Nettverk for Samfunnsanvarlige Offentlige Anskaffelser: https://www.linkedin.com/groups/8904122/

Send oss eksempler

Har din virksomhet sosialt ansvar som en integrert del av anskaffelsesstrategien? Har dere utarbeidet en rutine for hvordan grunnleggende menneskerettigheter fremmes ved høyrisikoanskaffelser? Del erfaringer til inspirasjon for andre gjennom å ta kontakt med oss: samfunnsansvar@digdir.no