Egnede rutiner - krav til å fremme grunnleggende menneskerettigheter

Systematiske brudd mot grunnleggende menneskerettigheter er dokumenter ved tilvirkningen av en rekke vanlige produktgrupper som daglig anskaffes av norske offentlige virksomheter.

Publisert: 22. des 2016, Sist endret: 14. Mar 2020

Anskaffelsesloven § 5 pålegger deg som offentlige oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser dersom det er risiko for brudd på slike rettigheter.

Innhold i rutinene

Rutinene skal være tilpasset størrelsen på din virksomhets innkjøpsbudsjett. Det stilles strengere rutinekrav til store offentlige virksomhetene med milliardbeløp i innkjøpsbudsjetter enn til virksomheter med mindre innkjøpsbudsjetter.  Enhver offentlig virksomhet, uansett størrelse må imidlertid begrunne rutinene. Som et minimum kreves at virksomheten beskriver de egnede rutinene for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser. Beskrivelsen kan for eksempel dokumenteres i en anskaffelsesstrategi.

Vi anbefaler at din virksomhets egnede rutiner inkluderer vurderinger knyttet til: 

  • Om produktkategorien/produktet som skal anskaffes finnes på høyrisikolisten. På høyrisikolisten finnes de produktkategorier der det er dokumentert systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. 
  • Når det er anskaffelsesfaglig forholdsmessig å bruke etiske kontraktskrav. Det er kun forholdsmessig å bruke etiske kontraktskrav når kontraktsverdien er høy fordi kravene i anskaffelsen må være i proporsjonalitet til anskaffelsens størrelse.
  • Om markedsmodenheten tilsier at grunnleggende prinsipper om konkurranse overholdes i anskaffelsesprosessen. Det er brudd på prinsippet om proporsjonalitet og konkurranse å bruke etiske kontraktsvilkår om markedsmodenheten er så lav at markedsundersøkelser for eksempel viser det kun er én eller to leverandører som klarer å oppfylle kraven i de etiske kontraktsvilkårene. Kravene skal ikke være urimelig tyngende for leverandøren.
  • Avvisningsregler. For eksempel om leverandøren tidligere dømt for bruk av barnearbeid. 
  • Hvordan kontraktsoppfølgingen kommer å utformes. 

Vi hjelper deg med å gjennomføre vurderinger knyttet til de ovennevnte punktene i anskaffelsesprosessen:

 

Roller og ansvar

Vi anbefaler at de egnede rutinene også sier noe om rolle- og ansvarsfordeling. Dette gjelder både ved gjennomføringen av anskaffelsen og ved oppfølging av kontrakten. Dersom det stilles etiske krav, anbefaler vi at det tydeliggjøres hvem som skal følge opp kravene. Vi anbefaler at oppfølging av etiske kontraktvilkår inngår i den ordinære kontraktoppfølgingen. 

Ambisjonsnivået kan variere

Oppdragsgiver beslutter selv innholdet i rutinene. Det innebærer at den enkelte oppdragsgiver har stor frihet til å tilpasse interne rutinene til sin virksomhet. For eksempel forventes det at store profesjonelle innkjøpere som foretar mange anskaffelser med høy risiko, har høyere ambisjoner enn mindre oppdragsgivere med mer begrensede ressurser. Imidlertid kan ingen, uansett størrelse, unnlate å innføre rutiner om dette. 

Utforming av rutiner

På temasidene Sosialt Ansvar på Anskaffelser.no får du tilgang til verktøy og maler som vi anbefaler deg å bruke ved høyrisikoanskaffelser når proporsjonalitetsprinsippet tilsier.

Digdir tilbyr også nettverksmøter for deg som er interessert av å lære mer om tematikken om hvordan du kan etterleve §5 og fremme grunnleggende menneskerettigheter ved høyrisikoanskaffelser. Møtene holdes i Digitaliseringsdirektoratets lokaler på Grev Wedels plass i Oslo. Du som ikke har anledning å være til stede i Oslo kan delta via webinar. Send oss en e-post om du vil du delta på nettverksmøtene. Neste møte er planlagt til 26. mai kl 8:30-12:00.

 

Har din virksomhet sosialt ansvar som en integrert del av anskaffelsesstrategien? Har dere utarbeidet en rutine for hvordan grunnleggende menneskerettigheter fremmes ved høyrisikoanskaffelser? Del erfaringer til inspirasjon for andre gjennom å ta kontakt med oss på samfunnsansvar@digdir.no.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*