Hvorfor sosialt ansvar?

En stor andel produkter som er anskaffet av norske offentlige virksomheter blir produsert i lavkostland. Dette bidrar til økonomisk vekst, arbeidsmuligheter og utvikling. I mange land er det imidlertid dokumentert høy risiko for at varen er produsert under forhold som bryter med internasjonale konvensjoner.

Publisert: 09. Apr 2014, Sist endret: 21. Jan 2021

Statens kjøpermakt og sosiale ansvar

Med et forbruk på over 500 milliarder kroner årlig, har offentlige virksomheter en betydelig kjøpermakt og mulighet til å påvirke leverandører og markeder i en bærekraftig retning. Offentlige virksomheter har et ansvar for å bruke fellesskapets midler på en god og ansvarlig måte, og bør være bevisst på at laveste pris ikke nødvendigvis gir et godt innkjøp.

Offentlige oppdragsgiver skal ha egnede rutiner

§5 i loven om offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1. januar 2017 sier at offentlige oppdragsgivere «skal ha egnede rutiner for å fremme respekt for menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter». Du kan lese mer om hva som ligger i lovkravet på siden "egnede rutiner - krav til å fremme grunnleggende menneskerettigheter". 

Omdømme og troverdighet

Undersøkelser viser en bred konsensus i det norske samfunnet om at staten må ta mer sosialt ansvar. Nesten to av tre nordmenn mener det offentlige har et stort ansvar for å begrense risikoen for uforsvarlige arbeidsforhold der importerte varer produseres. Risikoen for å ikke møte samfunnets forventinger er derfor betydelig dersom man ikke kontrollerer at leverandører har implementert retningslinjer for sosialt ansvarlig produksjon. Manglende oppfølging av sosialt ansvar kan derfor innebære en omdømmerisiko for offentlige virksomheter.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*