Kjøp av avskårne blomster - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for kritikkverdige arbeidsforhold ved dyrking og arbeid med avskårne blomster.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 10. jun 2020
Tulipaner
 
 

Leverandørkjeden

Kenya, Colombia, Ecuador og Etiopia er de viktigste produsentlandene av avskårne blomster utenfor Europa. 

Det dyrkes en stor del avskårne blomster i Europa, men salget av importerte blomster har økt betydelig de siste årene. 

Nye markeder og et skift mot masseproduksjon har imidlertid lagt press på leverandørens prismarginer. 

Risiko for kritikkverdige arbeidsforhold

Blomsterindustrien er i stor grad drevet av menneskelig arbeidskraft. Når etterspørselen øker rundt for eksempel høytider, fører det ofte til overtidsarbeid og innleid barnearbeid. I Ecuador, Columbia og Kenya er kritikkverdige arbeidsforhold godt dokumentert. På grunn av krav fra USA har Colombia tatt grep om barnearbeid i sin blomsterindustri.

Både i Ecuador og Colombia er det dokumentert helseproblemer blant arbeidere som kvalme, nedsatt syn, utslett, dødfødsler, spontanaborter samt puste- og nerveproblemer. Dette skyldes primært kjemikaliene arbeiderne utsettes for daglig. Rundt 20 prosent av plantevernmidlene som brukes i blomsterproduksjon i Colombia og Ecuador, er kjente karcinogener eller toksiner som enten er underlagt strenge restriksjoner eller er forbudt i Europa og Nord-Amerika.

Kvinnelige arbeidere møter ytterligere utfordringer. Frivillige organisasjoner har rapportert at kvinner ofte må gjennomgå graviditetstester for å få arbeid, og i noen tilfeller krever arbeidsgiver steriliseringsbevis. Det er også rapportert mange tilfeller der kvinner mistet jobben på grunn av graviditet.

I Kenya får arbeiderne lave lønninger, og overdreven bruk av overtid og tiltak fra arbeidsgivere mot fagforeningsvirksomhet er vanlig. Kvinner dominerer arbeidskraften i den kenyanske blomsterindustrien, men likevel er diskriminering av kvinner et stort problem. Det rapporteres ofte om seksuell trakassering fra mannlige overordnede og diskriminering i form av lønn.

Initiativer

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal organisasjon som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade er bygget opp rundt et sett internasjonale standarder for bedre råvarebetaling, bærekraftig jordbruk, tryggere arbeidsforhold og arbeiderrettigheter, samt uavhengig sertifisering og kontroll etter disse. Med mer rettferdige handels- og arbeidsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom og bidra til bærekraftig utvikling.  Det finnes Fairtrade-standarder for over 300 ulike råvarer dyrket i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrade spesialiserer seg innen en lang rekke produkter, blant annet skårne blomster. Fairtrade International, Flowers

FlowerWatch

FlowerWatch er en nederlandsk organisasjon som fokuserer på økt kvalitet og ansvarlighet i hele leveringskjeden for skårne blomster. Organisasjonens hovedområde av ekspertise ligger mer på økt kvalitet og produktivitet enn arbeiderrettigheter, men organisasjonen samarbeider tett med dyrkere og forhandlere, og har stor bransjekunnskap. FlowerWatch

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*