Kjøp av bygningsmaterialer (naturstein og tømmer/trevirke) - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for kritikkverdige arbeidsforhold ved produksjon av bygningsmaterialer. Se også rapport av Swedwatch på oppdrag fra Oslo kommune - lenke nederst på siden.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 19. Mai 2020
Brostein
 
 

Leverandørkjeden

Naturstein utvinnes i stor grad i Kina, India, Tyrkia, Iran og Italia. De fleste steinbruddene i Kina ligger i provinsene Shandong og Fuijan.

Arbeidsforholdene varierer fra ISO-sertifiserte fabrikker til enkle utendørsverksteder. Kina importerer også stein fra for eksempel India og Sør-Afrika, og prosesserer steinen for videre eksport.

Tømmerindustrien er et globalt marked. De ledende produserende regionene er Sørøst-Asia, Afrika og Latin-Amerika.

Risiko for kritikkverdige arbeidsforhold

Steinbrudd er generelt forbundet med høy sikkerhet- og helsemessige risikoer som fallulykker og silikose. Silikose er en åndedrettslidelse som kommer av inhalering av silikastøv, som avgis ved gruvedrift. Tilstrekkelig opplæring i helse og sikkerhet, mangel på sikkerhetsutstyr, forurensning og store mengder vannbruk er andre risikoer forbundet med gruvedrift.

Særlig i Kina er det dokumentert overdreven og i noen grad tvungen overtid, samt begrensninger i organisasjonsretten. Mange arbeidere mangler skikkelige kontrakter, og komplekse underleverandørstrukturer gjør at arbeidsgiverne kan frasi sitt ansvar. Lønninger betales hovedsakelig etter akkord, og det er generelt ingen fast arbeidstid. Liknende risiko er til stede i industrien i India. Det har også vært rapporter om barnearbeid. 

Når det gjelder tømmer/trevirke, finnes liknende risiko for brudd på internasjonalt anerkjente arbeidsrettigheter. For eksempel restriksjoner i retten til å organisere seg, mangel på sikkerhet, og virkningen av avskoging på lokalsamfunn. For eksempel i  Brasil skjer brudd på  FNs erkæring om urfolk og i Vietnam er det rapportert barnearbeid i tømmerindustrien. 

Det er anbefalt å bruke særskilte kontraktsvilkår ved anskaffelser av tømmer/trevirke og naturstein grunnet risiko for kritikkverdige arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Tømmerforordningen

Tømmerforordningen fastsetter forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning på det indre marked for første gang. Forordningen forbyr omsetning av tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig avvirkning, og den pålegger virksomhetene å følge prosedyrer som skal avdekke produktenes opprinnelse og lovlighet.

Initiativer 

Regnskogfondet

Millioner av mennesker er avhengige av regnskogen for å overleve. Regnskogfondet Norge har samlet informasjon om risiko ved innkjøp av tropisk tømmer. Unngå tropisk tømmer - Regnskogfondet

TFT Responsible Stone program

TFT er en global frivillig organisasjon som hjelper selskaper og lokalsamfunn med å levere ansvarlige produkter. Responsible Stone-programmet fører sammen hovedsakelig europeiske kjøpere av naturstein for å øke bærekraften i leveringskjeden. Medlemsselskapene betaler en avgift, følger et sett med etiske retningslinjer, og er åpne om leveringskjeden sin.

Programmet har feltkontorer i seks land og gjennomfører inspeksjoner av steinbrudd og prosesseringsanlegg ved forespørsel. TFT Responsible Stone Program

Natural Stone Council

Natural Stone Council er et samarbeid mellom virksomheter og bransjeforeninger som fremmer bruken av naturstein. Rådet tilbyr et sett med retningslinjer for beste praksis når det gjelder bærekraft, samt en sertifisering for steinbrudd og prosesseringsanlegg, Natural Dimension Stone Standard NSC 373. The Natural Stone Council,The Natural Dimension Stone Standard NSC 373

IDH – det bærekraftige bransjeinitiativet

IDH fører sammen ulike berørte grupper for å danne koalisjoner for å fremme bærekraftig handel i en lang rekke bransjer. Deres natursteinprogram har medlemmer fra over 25 EU-importører, bransjen og frivillige organisasjoner. Programmet arbeider for å harmonisere EU-standarder og fremme bærekraftig produsert naturstein. Initiativet har også et program for tropisk tømmer. IDH – Natural Stone ProgramTropical Timber

Sustainable Timber Action (STA)

STA har som mål å hjelpe europeiske myndigheter med å sørge for at tre- og tømmerproduktene de kjøper, er produsert og handlet på en bærekraftig og rettferdig måte. Prosjektet har produsert STA Toolkit, som omfatter en veileder for ulike myndigheter i hvordan de skal kjøpe inn bærekraftige tømmerprodukter. Sustainable Timber Action

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC er en global frivillig organisasjon for å fremme ansvarlig skogbruk i hele verden. FSC har også et sett med prinsipper og kriterier for å sertifisere bærekraftig tømmer. Forest Stewardship Council

 

Eksempel på kontraktsoppfølging av smågatestein

Statsbygg gjennomførte revisjon av leverandører som leverte smågatestein og kantstein til det nye nasjonalmuseet. Statsbygg besluttet, i samarbeid med leverandør og konsulentselskaper å gjennomføre undersøkelser ved tre steinbrudd i Kina. Revisjonene førte til at Statsbygg avdekket flere kritikkverdige forhold på produksjonsstedene. Et steinbrudd og én steinprodusent ble utelukket på bakgrunn av revisjonen, mens andre fikk anledning til å rette avvik slike at de kunne levere ytelsen i tråd med kontraktskravene. På denne måten førte krav til sosialt ansvar til leverandørutvikling og bidro til tryggere arbeidsforhold på produksjonsstedene.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*