Kjøp av eksotisk frukt - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for kritikkverdige arbeidsforhold ved dyrking av eksotisk frukt.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 04. jul 2018
Frukt
 
 

Leverandørkjeden

Tropisk frukt som ananas, bananer og mango dyrkes i mange ulike land. Noen av de største produsentene og eksportørene er land i Mellom- og Latin-Amerika og Afrika.

Mange store fruktselskaper, som Chiquita og Del Monte, har lokale datterselskaper i produsentlandene. Markedet er i stor grad dominert av noen få multinasjonale fruktselskaper og store forhandlere i ulike land.

Risiko for kritikkverdige arbeidsforhold

Arbeidsforholdene ved plantasjene er på mange måter harde. Arbeiderne sliter ofte tolv timer eller mer om dagen, særlig i høysesongen når arbeidet utføres flere uker i strekk uten pauser.

Organiseringsfriheten, retten til kollektiv forhandling og retten til å streike blir i praksis ofte ikke respektert i produsentlandene. Det rapporteres om tiltak mot fagforeningene fra plantasjeledelsen, så som masseoppsigelser, innbrudd i fagforeningens lokaler, og forsøk på å hindre streikende og deres familier i å kjøpe mat fra lokale kjøpmenn. Det er dessuten rapportert at Colombia er det farligste landet i verden for fagforeningsmedlemmer.

Andre vanlige problemer er at et flertall av arbeiderne ofte bare får jobb en begrenset periode, slik at arbeidsgiver ikke trenger å betale sosiale ytelser, holder lønningene under minstelønn, og hindrer arbeiderne i å bli med i fagforeninger.

Eksponering for plantevernmidler er også et tilbakevendende problem. På grunn av daglig eksponering uten verneutstyr for kreftframkallende stoffer klager arbeiderne over plager som utslett, hodepine, kvalme og svimmelhet.

Initiativer

European Banana & Agro Industrial Product Action Network (EUROBAN)

EUROBAN er et nettverk av europeiske frivillige organisasjoner som samarbeider med frivillige organisasjoner i produsentlandene for å hjelpe til med å oppnå en sosialt rettferdig, økonomisk levedyktig og miljøvennlig tropisk fruktindustri.Mer informasjon om EUROBAN finner du her. 

Fairtrade International

Fairtrade er en internasjonal organisasjon som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade er bygget opp rundt et sett internasjonale standarder for bedre råvarebetaling, bærekraftig jordbruk, tryggere arbeidsforhold og arbeiderrettigheter, samt uavhengig sertifisering og kontroll etter disse. Med mer rettferdige handels- og arbeidsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom og bidra til bærekraftig utvikling.  Det finnes Fairtrade-standarder for over 300 ulike råvarer dyrket i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Gå til Fairtrade International sin hjemmeside. 

Ethical Trading Initiative (ETI)

ETI er en allianse av selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner som samarbeider om å forbedre livet til fattige og sårbare arbeidere over hele verden som lager eller dyrker forbruksvarer. Selskapene i ETI følger et regelverk for arbeidspraksis som de forventer at alle leverandørene deres jobber etter. ETI sin hjemmeside. 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*