Kjøp av elektronikk og IKT - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for kritikkverdige arbeidsforhold ved produksjon av elektronikk og IKT.

Publisert: 17. sep 2015, Sist endret: 15. nov 2018

Leverandørkjeden

Leverandørkjeden for elektronikk er kompleks, med mange ledd og leverandører globalt.

Produksjonsfasiliteter er eid av flernasjonale selskaper som HP, Dell, Intel og IBM finnes i USA, Sørøst-Asia, Latin-Amerika og Europa. Underleverandører leverer ofte produkter og komponenter. 

Ledende komponentprodusenter er Taiwanske Foxconn, og amerikanske Flextronics er deres nærmeste konkurrent. Foxconn har de seneste årene i økende grad flyttet produksjonen ut fra Kina til blant annet Brazil og Taiwan.

Mineraler og metaller som for eksempel, kobber, gull, tantal, kobolt, kassiteritt, wolframitt og platinaer er materialer som trengs i produksjonen av komponenter. Mineralene og metallet utvinnes ofte i høyrisikoland som Kongo, Kina og Russland hvor mangel på sporbarhet ofte er et problem. 

Risiko for kritikkverdige arbeidsforhold

Dokumentasjon fra kinesiske produksjonsanlegg viser ofte til høy helse- og sikkerhetsrisiko, ekstrem overtidsarbeid og arbeidstider som bryter med deres nasjonale lover, lønn som ikke dekker grunnleggende levekostnader, diskriminering av kvinner og tilreisende arbeidere, samt tvangsarbeid av studenter.

I 2010 ble det rapportert om selvmord og selvmordsforsøk ved flere Foxconn-anlegg i Kina.

Restriksjoner til organiseringsfriheten eksisterer, da det finnes kun én offisiell fagforening i Kina som kontrolleres av kommunistpartiet. 

Mineraler og metaller som brukes i elektroniske komponenter utvinnes ofte i Kongo og klassifiseres som konfliktmineraler fordi handelen har i lang tid finansiert opprørsgrupper og gitt næring til den pågående konflikten i regionen. 

I gruvene arbeides det med håndkraft under farlige forhold. Dødsfall og skader skjer hyppig, skadelige kjemikalier håndteres uten beskyttelse, og fagforeninger eksisterer ikke.

Barn og unge jobber ofte for å kunne finansiere utdannelsen sin, men i andre tilfeller er de tvunget til å arbeide for at familien skal overleve.

Endret lovverk i Kongo har hatt som mål å forbedre arbeidsforhold i gruvesektoren i Kongo med lite reelle endringer har skjedd.

Initiativer fra bransjen og sektoren

Electronics Industry Citizen Coalition (EICC)

EICC er et globalt samarbeid mellom verdens ledende elektronikkselskaper som arbeider for å forbedre ansvaret for samfunn og miljø i bransjen. EICC har etiske retningslinjer og har gjort mye arbeid på sporbarhet, og har startet Conflict Free Smelter Program, som sertifiserer smeltere som ikke handler med konfliktmineraler. EICC

Electronics Watch

Electronics Watch er et samarbeid mellom europeiske frivillige organisasjoner som arbeider for at arbeiderrettigheter skal respekteres i den globale elektronikkbransjen ved hjelp av offentlige innkjøp som tar samfunnsansvar. Electronics Watch

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

EITI er et globalt samarbeid mellom regjeringer, selskaper og frivillige organisasjoner som samarbeider for å forbedre åpenhet og ansvarlig styring av inntekter fra naturressurser. EITI

Dodd-Frank Wall Street and Consumer Protection Reform Act

Dodd-Frank Act er en amerikansk lov fra 2010. Artikkel 1502 i loven bestemmer at virksomheter som er registrert på amerikanske børser, med produkter som muligens inneholder konfliktmineraler eller der konfliktmineraler kan være brukt i produksjonen av visse produkter, må redegjøre for hele leveringskjeden. Dodd-Frank Act

Fairphone

Fairphone er en samfunnsansvarlig virksomhet som begynte med målet om å åpne opp leveringskjeden, forstå hvordan produkter lages, og skape bedre forbindelse mellom folk og tingene de eier. Smarttelefonen kan så langt bare kjøpes i noen europeiske land. Men målet er å utvide markedet. Fairphone

TCO Certified

TCO Development er internasjonalt kjent for TCO Certified, den bærekraftige sertifiseringen for IT-produkter. I dag jobber TCO Development med å sikre at produksjon, bruk og gjenvinning av IT-produkter utføres med tanke på ansvaret for miljø, samfunn og økonomi. TCO Development

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*