Kjøp av elektronikk og IKT - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av IKT- produkter.

Publisert: 17. sep 2015, Sist endret: 12. Jan 2019

Informasjon om risiko i leverandørkjeden

Produksjon av produkter innen informasjonsteknologisektoren skjer i stor grad i fabrikker i Kina og andre asiatiske land. Det finnes mye dokumentasjon som viser at det er problemer med arbeidstakerrettigheter i de aktuelle fabrikkene, spesielt i form av lave lønninger, tvungen overtid, misbruk av studenter som arbeidskraft og oppsigelse av fagforeningsledere.

Helse og sikkerhet er videre et problem i fremstillingen av elektronikk, som innebærer håndtering av et stort antall farlige kjemikalier. Det foreligger mange rapporter om manglende bruk av personlig verneutstyr og mangelfull helse- og sikkerhetsopplæring. Arbeidere blir i økende grad ansatt på gjentatte kortsiktige kontrakter og utsettes for ekstrem jobbusikkerhet. Mediene har rettet betydelig oppmerksomhet mot arbeidsforholdene i fabrikkene der de store merkevarene innenfor IT-produkter monteres, og i mindre grad der komponentene produseres. Menneskerettighetsrisikoene antas derfor å være noe lavere for montering/sammenstilling enn for produksjon av komponenter.

En stor mengde råmaterialer, spesielt metaller, brukes i bærbare datamaskiner, telefoner og dataskjermer. De utvinnes fra gruver verden over, med Kina på toppen av listen over opphavsland. Mange av metallene kommer fra tradisjonelle- eller småskalagruver, der brudd på arbeidstakerrettighetene er vanligere. Alvorlige brudd på menneskerettighetene er dokumentert i mange gruver, inkludert enkelte tilfeller av barnearbeid og tvangsarbeid. Gruver i Den demokratiske republikken Kongo forbindes med finansiering av væpnede grupper, mens tinngruver i Myanmar forbindes med finansiering av handelen med illegale narkotiske stoffer. Mange av gruvene forbindes med alvorlige miljøpåvirkninger og svært farlige arbeidsforhold.

 

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien IKT produkter, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering.

ProduktMonteringKomponentRåvare
InformasjonsteknologiMiddels høy risikoHøy risikoSvært høy risiko
MobiltelefonerMiddels høy risikoHøy risikoSvært høy risiko
Bærbare datamaskinerMiddels høy risikoHøy risikoSvært høy risiko
DataskjermerMiddels høy risikoHøy risikoHøy risiko

Anbefalinger

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av IKT- produkter. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  Merk at risikoen vil kunne variere for andre type produkter enn de som angis her.

Planlegging

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe IKT produkter. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav og få mer konkrete svar for akkurat din anskaffelse. Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og  kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Kontraktsoppfølging

Ved kontraktsoppfølging kan mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og dataskjermer være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre