Kjøp av kaffe, te og kakao - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for kritikkverdige arbeidsforhold ved produksjon av kaffe, te og kakao.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 25. okt 2018
Teplantasje
 
 

Leverandørkjeden

Kaffe, te og kakao er blant de produktene som det handles mest av globalt. Tilvirkningen av disse produktene er arbeidsintensiv og sysselsetter millioner av mennesker, særlig i utviklingsland.

Latinamerikanske, afrikanske og asiatiske land er de største eksportørene i alle tre sektorer. Landene som produserer mest kaffe er Brasil, Vietnam, Indonesia og Colombia. 

De største eksportørene av te er blant annet Kina, India, Sri Lanka og Kenya, mens de største eksportørene av kakao er Elfebenskysten, Ghana, Indonesia og Kamerun. 

Leveringskjeden i kaffe- og kakaoindustrien er vanligvis lang og kompleks, mens i teindustrien er det mer vanlig med sterke og direkte bånd til produsentene.

Ved det første produksjonleddet i te-, kaffe- og kakaoindustrien er det vanligere med småeiere, dvs. småskalabønder, enn store plantasjer. Forholdene for arbeiderne ved dette steget i leveringskjeden er svært primitive, og bruken av moderne maskiner og verktøy er sjelden.

Risiko for kritikkverdige arbeidsforhold

Lave lønninger er heller en regel enn et unntak i alle tre sektorer. Bruken av barnearbeid og ung arbeidskraft er ofte høy særlig i de afrikanske landene i kakaoproduksjonen. 

Helserisikoene forbundet med produksjonen av kaffe, te og kakao er mange. Bruken av sprøytemidler og gjødsel er høy, og dette kan føre til pustevansker og utslett for arbeiderne.

Forekomsten av fagforeninger varierer fra land til land. De fleste arbeidere i kaffe-, te- og kakaoproduserende land kan i følge produsentlandets lovverk bli med i eller opprette en fagforening, men i realiteten mister fagforeningsmedlemmer ofte jobben eller blir straffet på andre måter. Særlig i Colombia knyttes det høy risiko til engasjement i fagforeningsvirksomhet, siden det er blitt rapportert flere drap i den forbindelse. 

I teindustrien er det i tillegg til kritikkverdige arbeidsforhold også ofte dårlige boforhold. Kontrakter og mangelen på alternativer tvinger mange arbeidere til å bo i trange skur som plantasjeeierne står for.

Initiativer

UTZ

UTZ er en merkeordning som gir forsikring om at et kaffe-, te- eller kakaoprodukt er produsert i henhold til visse standarder. UTZ fokuserer ikke bare på én del av produksjonen, men omfatter avskaffelse av barnearbeid, bærekraftig og godt jordbruk samt sunne og trygge arbeidsforhold i sine etiske retningslinjer. UTZ-sertifiserte plantasjer skal også innebære bedre økonomiske muligheter for alle involverte parter. UTZ Certified – better farming, better future

Tropical Commodity Coalition (TCC)

Tropical Commodity Coalition fokuserer på å forbedre livet til de på «bunnen» av leveringskjeden for kakao, kaffe og te. TCC er en gruppe av to fagforeninger og ti ulike frivillige organisasjoner. De samarbeider med andre organisasjoner og fagforeninger i kaffe-, te- og kakaoproduserende land for å muliggjøre sterkere bånd mellom alle involverte parter. De presser også selskaper til å forbedre deres bærekraftige aktiviteter. Tropical Commodity Coalition

World Cocoa Foundation

World Cocoa Foundation arbeider med å utvikle samarbeid mellom bønder, organisasjoner og regjeringer i eksportland, med det som mål å forbedre livet til bøndene gjennom sosial medvirkningsmulighet og fremming av bærekraftig produksjon. De støtter også utdanningssystemer og ulike programmer i kakaoproduserende lokalsamfunn. World Cocoa Foundation

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal organisasjon som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade er bygget opp rundt et sett internasjonale standarder for bedre råvarebetaling, bærekraftig jordbruk, tryggere arbeidsforhold og arbeiderrettigheter, samt uavhengig sertifisering og kontroll etter disse. Med mer rettferdige handels- og arbeidsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom og bidra til bærekraftig utvikling.  Det finnes Fairtrade-standarder for over 300 ulike råvarer dyrket i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Fairtrade International

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*