Batterier

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av batterier.

Publisert: 08. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Batterier inneholder et stort antall forskjellige mineraler og kjemiske komponenter, er leverandørkjeden kompleks og det er en iboende mangel på åpenhet i bransjen.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Katode, anode og elektrolytt, stål:

Tvangsarbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for giftige og etsende materialer

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Forurensning av luft og vann

Mineraler:

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Innvirkning på lokalsamfunnenes rettigheter og urfolksrettigheter

Tvungen flytting/landrov

Miljøforurensning

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy til svært høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av batterier. 

Leverandørkjeden

Batterier blir produsert i forskjellige land, men asiatiske land dominerer markedet. Flertallet av batteriene som importeres til Norge, fra Kina, Sør-Korea, USA, Sverige og Tyskland.

Montering

Komponent

Råvare

Kina, Sør-Korea, Japan, USA, Tyskland

Katodeprodusent: Kina, Sør-Korea, Japan

Anodeprodusent: Kina, Japan, Sør-Korea

Elektrolyttløsning: Kina, Japan, Sør-Korea

Stålbeholder: Vanligvis produsert samme sted som monteringen

Nikkel: Viktigste produsentland er Australia, Canada, Indonesia, Russland, Filippinene, Zimbabwe

Litium: De viktigste produsentlandene er Chile, Argentina, Australia, Kina

Kobolt: De viktigste produsentlandene er Kongo, Kina, Canada, Russland, Australia, Zambia

Kalium (pottaske): De viktigste produsentlandene er Canada, Hviterussland, Kina, Russland

Grafitt: De viktigste produsentlandene er Kina, India

Sink: De viktigste produsentlandene er Kina, Peru, USA, Australia

Elektrolytt: De viktigste produsentlandene for den kjemiske sammensetningen varierer avhengig av batteritypen. Li-ion-batterier kan i seg selv ha 4 000 forskjellige typer tilsetningsstoffer.

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Brasil, Kina, Australia

Kobber: De viktigste produsentlandene er Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo

Du finner mer informasjon om batterier i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*