Kulepenner

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av kulepenner.

Publisert: 08. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Det er knyttet risiko både til produksjonen av kulepenner og til råvareutvinningen, særlig fordi Kina er en stor aktør. Den kinesiske industrinæringen er generelt forbundet med lav lønn og urimelig overtid, samt bekymringer rundt helse og sikkerhet, tvangsarbeid og til og med barnearbeid.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvare

Tvangsarbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Plast, blekk, metaller

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Malmutvinning, pigmenter og fargestoffer, olje

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for giftige stoffer

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikt med lokalsamfunn

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Miljøforurensning

Dårlige arbeidsforhold

Støtte til væpnet konflikt

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Risikovurderingen viser at det totalt sett er middels høy til høy risiko i produksjon av kulepenner. 

Leverandørkjeden

Produksjonen av kulepenner er spredt over hele verden, men Kina er det viktigste produsentlandet, og eksporterer 80 % av kulepennene i verden. Kina er til en viss grad leverandør til lavprissegmentet for penner, mens Europa leverer til markedet for mer eksklusive penner. 

Montering

Komponent

Råvare

Kina

Japan

Tyskland

Frankrike

Plast: De viktigste produsentene er Kina, Tyskland, Frankrike, Italia, USA, Japan

Metall (stål, aluminium):
Frankrike, Kina, Russland, Norge, De forente arabiske emirater, Canada, India, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea

Blekk: Store selskaper finnes i Japan, Storbritannia, USA, Nederland, Tyskland, Kina, Frankrike

 

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Naturgass: Qatar, Norge, USA 

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland

Sink: De viktigste produsentlandene er Kina, Peru, USA, Australia

Pigment/fargestoff: Store produsenter er Kina, India, Tyskland, Spania

Kobber: De viktigste produsentlandene er Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo (kan også resirkuleres)

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia  

Tungsten: Kina, Russland, Vietnam, Canada Rwanda (kan også resirkuleres)

Du finner mer informasjon om kulepenner i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*