Stiftemaskiner og binders

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av stiftemaskiner og binders.

Publisert: 08. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

På monterings- og komponentnivå varierer risikoen mellom produsentlandene. Malaysia, Thailand, Kina og Taiwan er alle høyrisikoland med hensyn til lønn, helse og sikkerhet, arbeidstid, tvangsarbeid og mangel på fagforeningsrettigheter. Det er også rapportert om barnearbeid fra fabrikkindustrien i Kina og Thailand.  Der produksjonen skjer i vest- europeiske land er risikoen lav. 

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Utnytting av fremmedarbeidere

Smugling

 

Metaller og plast

Lav lønn

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Urimelig overtid

Brann og eksplosjoner

Forurensning av luft og vann

 

Utvinning av metallmalm, olje

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikter med lokalsamfunn og påvirkning på urfolks rettigheter

Dårlige arbeidsforhold

Miljøforurensning

Smugling

Seksuelle overgrep

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til høy risiko i produksjon av stiftemaskiner og binders. 

Leverandørkjeden

De viktigste produsentlandene for binders i verden er Kina og USA. Norge importerer hovedsakelig metallbinders fra Kina, men også fra europeiske land som Sverige, Danmark og Italia, i tillegg til Malaysia og Thailand. Stiftemaskiner produseres i en rekke land, men Kina er en storaktør både når det gjelder montering av stiftemaskiner og produksjon av komponenter. Stiftemaskiner kan også komme fra andre asiatiske land som Taiwan, eller europeiske land.  

Montering

Komponent

Råvare

Kina

USA

Sverige

Danmark

Italia

Malaysia

Thailand

Taiwan

Plast: Kina, Taiwan, europeiske land

Metallkomponenter: Kina, Taiwan, Tyskland, Sverige og andre

Olje: Storprodusenter er Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland  

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Den demokratiske republikken Kongo

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia

Du finner mer informasjon om stiftemaskiner og binders i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*