Tonerkassetter

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av tonerkassetter.

Publisert: 08. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Generelt er den asiatiske elektronikk- og produksjonssektoren i land som Kina, Vietnam og Thailand forbundet med risiko for lav lønn, urimelig overtid, helse- og sikkerhetsproblemer, utnytting av fremmedinnvandrere, samt mangel på fagforeningsrettigheter.

Reproduserte kassetter sendes også til østeuropeiske land som Romania og Serbia for å monteres på nytt, og her er det risiko for lav lønn, ubetalt overtid, usikker sysselsetting gjennom korttidskontrakter og fagforeningsfiendtlige aktiviteter.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Plast, metall, fargepulver

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjoner

Eksponering for farlige partikler og støv

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Urimelig overtid

 

 

Mineralutvinning, kreosot, silisium, olje

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Urimelig overtid

Tvungen flytting

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Giftig forurensning

Eksponering for farlige partikler

Dårlige arbeidsforhold

Støtte til væpnet konflikt

Seksuelle overgrep

 

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til høy risiko i produksjon av tonerkassetter. 

Leverandørkjeden

Generelt blir tonerkassetter produsert av selskapet som lager skriveren, i mange forskjellige deler av verden, i land som Kina, Japan, Thailand og USA, samt i Europa. Produksjonen blir noen ganger også satt ut til underleverandører, hovedsakelig i Kina eller Japan.  

Montering

Komponent

Råvare

OEM-kassetter (originale): Kina, Japan, USA, Thailand, europeiske land

Reproduserte kassetter: Thailand, Romania, Kina, Marokko, USA, Vietnam, Serbia

Fargepulver: Sør-Korea, Kina, Japan, USA

Plast: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

Organisk fotoledende trommel (OPC): Kina

Integrerte kretser: Hong Kong, Singapore, Kina, Sør-Korea, USA, Malaysia

 

 

Pigmenter: Varierer avhengig av pigmentformelen. Kan være organisk eller mineralbasert. Tradisjonelt har India og Kina vært de største produsentene.

Kreosot: Canada, Kina, Australia

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Umettet polyesterharpiks: Kina, India, USA, Mexico, Japan, Sør-Korea, Taiwan

Silisium: Kina, Norge og Frankrike

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Australia, Kongo (kan også resirkuleres)

Gull: Kina, Australia, Russland, USA, Canada, Peru, afrikanske land

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Guinea, Jamaica, India, Kina, Malaysia  

Du finner mer informasjon om tonerkassetter i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*