Whiteboardtavler

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av whiteboardtavler.

Publisert: 08. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Ettersom store whiteboardtavler med høy kvalitet i hovedsak produseres nær markedet, er den største risikoen knyttet til komponenter og råvarer i tavlene. Det er imidlertid viktig å merke seg at små og lette billige tavler også kan være importert fra Kina. Hvis det er tilfellet, er det liknende risiko som på komponentnivået nevnt nedenfor. 

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Tvangsarbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Stål, aluminium, sponplater, gipsplater, plast

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeidere

Giftig avfall

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Bauksitt og jern, sand, tre, olje

Giftig forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Jorderosjon

Ulovlig tømmerhogst

Smugling

Seksuelle overgrep

Konflikter med og konsekvens for lokalsamfunn

og urfolks rettigheter

Seksuelle overgrep

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Risikoanalysene viser at det totalt sett er lav til høy risiko i produksjon av whiteboardtavler. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.

Leverandørkjeden

Whiteboardtavler i glassemalje av høy kvalitet blir i hovedsak montert i Europa.  Imidlertid er gjennomsiktigheten i leverandørkjeden generelt lav, og dette er en risiko i seg selv. Det er også en mulighet for at whiteboardtavler med lav vekt av malt stål eller plast kan stamme fra Kina. Komponenter og råvarer kan være hentet fra hele verden.

Montering

Komponent

Råvare

Europeiske land som Sverige, Danmark, også USA, Japan, Kina (lav vekt)

Glassemalje/malt stålplate: Belgia, Japan, USA, Kina

Aluminiumramme: Kina, Tyrkia, europeiske land

Sponplater, gipsplater: De største eksportørene i Europa er Tyskland, Romania, Frankrike, Spania, Nederland 

Stål: De viktigste produsentlandene er Kina, India, Russland, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea

Plast: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

Bauksitt/aluminium: De viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India, Malaysia Jernmalm: De viktigste produsentlandene er Kina, Brasil, Australia, India, Russland

Tre: De største produsentene til det europeiske markedet er Sverige, Polen, kan også komme fra Russland, Tyskland og Canada  

Soda, sand og kalkstein i glass: De største eksportørene er USA, Kina, Australia, Italia, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Belgia

Olje: De viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Du finner mer informasjon om whiteboardtavler i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*