Husker og sklier

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av husker og sklier.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Montering av husker og sklier i vesteuropeiske land vurderes som lav risiko. For de som blir montert i Øst-Europa, er det en risiko for at fagforeningsrettigheter ikke blir respektert i enkelte land, i tillegg til at det er risiko for lav lønn, ubetalt overtid og usikker sysselsetting. På komponentnivå kan risikoen øke. 

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter 

Montering

Komponenter

Råvarer

Mangel på fagforeningsrettigheter

Ubetalt overtid

Lav lønn

Stål, muttere og bolter, dekk

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Lav lønn

Urimelig overtid

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeidere

 

 

Olje, tre, gummi, jernmalm

Tvangsarbeid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøbelastning

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for plantevernmidler

Brudd på urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Menneskehandel

Utnytting av fremmedarbeidere

Seksuelle overgrep

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Risikoanalysene viser at det totalt sett er lav til høy risiko i produksjon av husker og sklier. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.   

Leverandørkjeden

Norge importerer størsteparten (76 %) av lekeplassutstyret fra Vest-Europa, hovedsakelig fra Tyskland og Nederland. Et mindretall (13 %) kommer fra Øst-Europa. 

Montering

Komponenter

Råvarer

Vest-Europa

Stål: Brasil, Vest-Europa, Øst-Europa

 

Plast: Vest-Europa

 

Dekk: Vest-Europa, Øst-Europa

 

Muttere og bolter: Vest-Europa, Taiwan, Sveits, USA

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

 

Tre: EU-land, Norge, Russland, Hviterussland

 

Gummi: Thailand, Indonesia, Vietnam

 

Jern: Australia, Brasil, Kina, India

Øst-Europa

Stål: Ukraina, Russland, Vest- og Øst-Europa

 

Plast: Vest-Europa 

 

Dekk: Vest-Europa, Øst-Europa, Kina

 

Muttere og bolter: Vest-Europa, Taiwan, Kina, USA

Du finner mer informasjon om husker og sklier i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr.   

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*