Leker

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av leker.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Leker dekker en stor mengde forskjellige produkter, for eksempel byggeklosser, dukker, utstoppede dyr, lekebiler (match box) og dyrefigurer. Det er mange farer knyttet til produksjonen av leker. Den kinesiske lekeindustrien har en langvarig rekord når det gjelder negativ påvirkning på menneske- og arbeidstakerrettigheter, med rapporter om både tvangsarbeid og barnearbeid.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Montering

Komponenter

Råvarer

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere og studentarbeidere

Plast, metall, tekstil

Dårlig helse og sikkerhet

Giftig avfall og forurensning

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

 

Malmutvinning, olje, tre, gummi, bomull

Mangel på fagforeningsrettigheter

Konflikter med lokalsamfunn og urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for giftige kjemikalier, smugling

Giftig forurensning til jord, vann, luft

Utnytting av fremmedarbeidere

Seksuelle overgrep

Risikovurderingen viser at det er høy risiko ved produksjon av leker, og at risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden. 

Leverandørkjeden

Kina dominerer markedet for produksjon av leker, og står for 70–80 prosent av verdensproduksjonen. Kina har imidlertid mistet noen av produsentene til andre asiatiske regioner (men også til Mexico) de siste årene.

Montering/produksjon

Komponenter

Råvare

Kina, Hong Kong, Tsjekkia, Tyskland, USA, Mexico, Indonesia, Vietnam

Termoplast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

 

Stål/aluminium: Kina, Russland, Norge, De forente arabiske emirater, Canada, India, Japan, Tyskland, USA, Tyrkia, Sør-Korea

 

Tekstil: Kina, India, Sør-Korea, Indonesia Taiwan, USA

 

 

 

 

Tre:  Europeiske land, Nord-Amerika, Australia, New Zealand (bøk), Kina, Japan, Chile, Mexico, New Zealand (bambus)

De viktigste produsentene av rundtømmer er også USA, Kina, Canada, Russland og Brasil.

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Jernmalm: Kina, Brasil, Australia, Russland

Kobber: Chile, Kongo, Kina, Peru, USA

Bauksitt: Australia, Jamaica, Brasil, Guinea, India, Kina

Gummi (lateks og syntetisk): Indonesia, Malaysia, Thailand, Sør-Korea, Vietnam

Bomull: USA, India, Australia, Usbekistan, Brasil

Les mer om leker i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*