Racketer

Finn informasjon om kritikkverdige arbeidsforhold i produksjonen av racketer.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Det er sannsynlig at racketer som blir importert til Norge, er produsert i Kina, der fabrikkene har høy risiko for brudd på menneskerettighetene, inkludert barnearbeid, tvangsarbeid og gjeldsarbeid.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Montering

Komponenter

Råvarer

Barnearbeid

Gjeldsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Urimelig overtid

Lav lønn

 

Plastindustrien

Dårlig helse og sikkerhet

Brann og eksplosjon

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Urimelig overtid

Lav lønn

 

Olje, aluminium, titan, nåletre

Tvangsarbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Brudd på urfolks rettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Landkonflikt

Forurensning

Seksuelle overgrep

Risikovurderingene viser at det er høy risiko ved produksjon av racketer, og at risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden. 

Leverandørkjeden

Norge importerer litt over to tredeler av tennis- og badmintonracketene fra Kina. Mesteparten av komponentene blir produsert i Kina og Taiwan, og råvarene kommer fra en rekke land.

Montering

Komponenter

Råvarer

Kina

 

 

Aluminium: Kina

Karbonfiber, laget av en polymer av akrylnitril: Kina, Korea

Polyuretan: Kina, Taiwan, Tyskland

Nylon: Kina, Taiwan

Bauksitt/aluminium: Australia, Kina, Malaysia

Titan: Sør-Afrika, Australia

Olje og gass: Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria (olje) – og Qatar, Norge, USA (gass)

Nåletre: Russland

Les mer om racketer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*