Tusjpenner og fargestifter

Finn informasjon om brudd på menneskerettigheter i produksjonen av tusjpenner og fargestifter.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Det er knyttet risiko for menneskerettighetene samt miljørisiko både til produksjon av tusjpenner og fargestifter, og til utvinningen av råvarer. På produksjonsnivå er Kina, Indonesia og Malaysia høyrisikoland.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Plast, blekk og voks

Dårlig helse og sikkerhet

Giftig avfall

Brann og eksplosjoner

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Brann og eksplosjon

Lav lønn

Utnytting av fremmedarbeidere

Malmutvinning, pigmenter og fargestoffer, olje

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikt med lokalsamfunn, påvirkninger på urfolksrettigheter og lokalsamfunn

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlige arbeidsforhold

Seksuelle overgrep

Risikovurderingene viser at det er høy risiko ved produksjon av tusjpenner og fargestifter, og at risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden. 

Leverandørkjeden

Fargeblyanter og tusjpenner produseres i mange land, men Kina dominerer markedet for begge produktene. Norge importerer hovedsakelig produkter fra Kina, Tyskland, Japan, Sverige, Malaysia og Indonesia. 

Montering/produksjon

Komponent

Råvare

Kina

Japan

Malaysia

Tyskland

Indonesia

Voks: Kina, Tyskland, India, Sør-Afrika, Nederland, Egypt

Plast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

Blekk: Japan, Storbritannia, USA, Nederland, Tyskland, Frankrike, Kina

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Mineraloksid: USA, Mexico, Kina, India, Europa

Naturgass: Qatar, Norge, USA

Pigment og farge: Kina, India, Tyskland, Belgia, Spania

Les mer om tusjer og fargestifter i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*