Bandasjer og plaster

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av bandasjer og plaster.

Publisert: 06. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Det finnes et bredt utvalg av sårpleieprodukter. Bortsett fra plaster og kompresser, finnes det et bredt utvalg av bandasjer som tjener mange formål avhengig av såret. Denne risikovurderingen fokuserer på skumbandasjer i polyuretan blir, ettersom det ofte blir brukt.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering/produksjon

Komponenter

Råvarer

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Dårlig helse og sikkerhet

Urimelig lang arbeidstid

Lav lønn

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier

Urimelig lang arbeidstid

Lav lønn

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Olje, bomull, cellulose

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for plantevernmidler og kjemikalier

standarder

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Urimelig lang arbeidstid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utilstrekkelig lønn

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Miljøforurensning

Negative virkninger på

lokalsamfunn
Seksuelle overgrep

Risikovurderingen viser at det er middelshøy til høy risiko forbundet med produksjon av plaster og bandasjer. 

Leverandørkjeden

Kina anses å produsere mesteparten av skumkjernene til bandasjer i polyuretan, mens sluttproduktet vanligvis er laget i Kina, Storbritannia, USA og Finland.

Plaster produseres i mange land, inkludert flere EU-land. Det kan antas at deler av materialene som brukes til plaster som er laget i Europa, har blitt importert fra høyrisikoland som produserer plast, viskose, bomull og sølv. 

Produksjon

Komponent 

Viktigste råvareprodusenter

Kina, Storbritannia, USA, Finland

Plastfilm: USA, Storbritannia, Finland

Skumkjerne: Kina

Sølvsulfadiazin: Nederland

Trebaserte fibre (tremasse):

USA, Canada, Sverige, Russland, Kina, India

Viskose: Kina, India. Indonesia

Bomull

India, Kina, USA, Pakistan, Brasil, Australia, Usbekistan

Sølv (hovedsakelig i) Mexico, Peru, Kina

Råolje

Saudi Arabia, Russland, Kina, De forente arabiske emirater, Nigeria, Kasakhstan (og andre)

Du finner mer informasjon om bandasjer og plaster i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av medisinsk forbruksmateriell/utstyr. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*