Kirurgiske instrumenter

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av kirurgiske instrumenter.

Publisert: 06. Mar 2018, Sist endret: 14. Mai 2019

Kategorien omfatter håndinstrumenter som tenger, kniver, sager, sårhaker, klemmer, beindriller samt pinsetter og sakser.Instrumentene er laget av rustfritt stål og/eller plast.

Risikoen er vanligvis høyest når råvarene utvinnes, og under produksjonsfasen i Pakistan. Ettersom produksjonen av kirurgiske instrumenter involverer en rekke underleverandører og aktiviteter i mange land, er kirurgiske instrumenter knyttet til mange risikoer som det er utfordrende å identifisere.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering/produksjon

Komponenter

Råvarer

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Brudd på regelverk om minstelønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlige arbeidsforhold

 

Plast, stål

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Forurensning

Mangel på fagforeningsrettigheter

Eksponering for skadelige røykgasser

kjemikalier og temperaturer

Lav lønn

Urimelig overtid

 

 

Olje og jernmalm:

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlige arbeidsforhold

Tvangsarbeid

Misbruk av fremmedarbeidere

Forurensning med påvirkning på lokalsamfunn

Konflikt med lokalsamfunn

Seksuelle overgrep

Risikovurderingene viser at det er høy risiko forbundet med produksjon av kirurgiske instrumenter, og at risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. 

Leverandørkjeden

Den dominerende andelen av kirurgiske metallinstrumenter på verdensmarkedet er produsert i Sialkot, nord i Pakistan.

Kirurgiske instrumenter av rustfritt stål blir hovedsakelig produsert i Pakistan og Kina. Noen er produsert i Tyskland (og i mindre grad også i Sverige).

En stor andel av plastinstrumentene blir produsert i Sverige og Japan. 

Produksjon

Komponent 

Råvare 

Instrumenter i rustfritt stål

Pakistan, Kina

Tyskland

Sverige

Plastinstrumenter

Sverige, Japan

Oljebasert granulert plast

Kina   

Stål

Kina

Jernmalm

Kina (dominerende),

Australia, Brasil og India   

Råolje 

Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Nigeria, Kasakhstan

Du finner mer informasjon om kirurgiske instrumenter i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av medisinsk forbruksmateriell/utstyr. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*