Hyller og skap (oppbevaringsløsninger)

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av hyller og skap.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Ettersom flere ledd i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Lav

Middels høy risiko

Høy risiko

Montering

Komponenter

Råvarer

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Gifteksponering/-utslipp

Plast- og metallkomponenter, produkter avledet fra tre 

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter
Dårlig helse og sikkerhet

Repetitive bevegelser

Skjæreulykker, gifteksponering og -utslipp

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Utnytting av fremmedarbeidere

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre

Dårlige arbeidsforhold

Lav lønn

Urimelig overtid

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Miljøforurensning

Jorderosjon

Mangel på rent vann

Påvirker lokalsamfunnenes rettigheter

Konflikt med lokalsamfunn

Utnytting av fremmedarbeidere
Seksuelle overgrep

Risikoanalysene viser at det totalt sett er lav til høy risiko i produksjon av hyller og skap. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.   

Leverandørkjeden

Offentlig sektor og markedet for kontorhyller og -skap kjennetegnes av en høy grad av skandinaviske designere. Montering og noe produksjon foregår ofte i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere – og for enkelte komponenter alle – av leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land.

Montering

Komponenter

Råvare

Sverige, Danmark, Norge, Sveits, Tyskland, Estland, Latvia. Også Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA.

Finér og plater: Sverige, Øst-Europa, Finland, Tyskland, USA, Russland. Bosnia, Serbia, Kroatia, Polen, Finland, Tyskland.

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania.

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia.

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea.

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland.

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland, skrap. (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina.

Olje: Verdensmarkedet: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Sand: Nederland, Belgia, EU.

Urea: Verdensmarkedet, ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina.

Fenol: Verdensmarkedet, ofte Nord-Asia, USA

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet – de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Du finner mer informasjon om hyller og skap i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*