Kontorstoler

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av kontorstoler.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Ettersom flere lag i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettighter

Lav

Middels høy risiko

Høy risiko

Montering

Komponenter

Råvarer

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Plast- og metallkomponenter, tekstiler

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter 

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon
Miljøforurensning
Utnytting av fremmedarbeidere

Olje, gass, bauksitt, kull, ull, bomull

Dårlige arbeidsforhold

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Giftigeksponering

Miljøforurensning

Jorderosjon

Mangel på rent vann

Ulovlig tømmerhogst

Påvirker lokalsamfunnenes rettigheter

Konflikt med lokalsamfunn
Seksuelle overgrep

Risikoanalysene viser at det totalt sett er lav til høy risiko ved produksjon av kontorstoler. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.   

Leverandørkjeden

Markedet for kontorstoler kjennetegnes av en uvanlig høy grad av skandinaviske designere, og stolene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere av – og for enkelte komponenter alle – leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land.

Montering

Komponenter

Råvarer

 

Sverige, Norge, Danmark, Italia, Tyskland, Storbritannia. Muligens Ungarn, Kina, Brasil, India, USA, Japan.

 

Skall: Sverige, Norge, Danmark, Italia, Tyskland

Understell: EU, Taiwan, Canada, Kina

Hjul/trinser: Tyskland, Nord-Amerika, Øst-Asia

Møbelstoff: EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge

Gassylinder til svingstol: Tyskland, Romania, Sverige (komponenter fra Østerrike og Polen), Kina

Polstringer: Sverige, Tyskland

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland.

 

 

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina

Olje: Verdensmarkedet: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria, USA

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet (de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.)

Ull: New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.

Bomull: Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)

 
 
 
 
 
 

Du finner mer informasjon om kontorstoler i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*