Lyskilder

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av hyller og skap.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Lyskilder er høyrisikoprodukter, både på produksjonsnivå og i utvinningen av råvarer. Som for resten av industrien i Kina viser en rapport fra 2008 om produksjonen av lysrør urimelig overtid, ingen betalt overtid, mangel på lønnsslipper, arbeidsrelaterte skader på grunn av dårlig arbeidsmiljø, og diskriminering.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Glasskolber/rør,

halvlederbrikker, kretskort, plast- og metallkomponenter

Mangel på helse og sikkerhet

Eksponering for varme og giftige kjemikalier

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Mineraler, sand, olje

Dårlige arbeidsforhold

Giftig forurensning til jord, vann, luft

Mangel på helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Konflikter med og konsekvens for lokalsamfunn

Konsekvens for urfolks rettigheter

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Støtte til væpnet konflikt

Jorderosjon

Utnytting av fremmedarbeidere

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Risikoanalysene viser at det totalt sett er høy til svært høy risiko i produksjon av lyskilder. 

Leverandørkjeden

Kina er den største produsenten og eksportøren av lysstoffbelysning og LED-lys i verden. Asiatiske land dominerer eksporten på komponentnivå.

Montering

Komponent

Råvare

Kina, USA, De forente arabiske emirater, Sør-Korea, Malaysia, Polen, Frankrike, Ungarn

Halvlederbrikker: Hong Kong, Singapore, Kina, Sør-Korea, Malaysia

Kretskort: Hong Kong, Kina, Sør-Korea, Japan

Glasskolber og glassrør: Kina, De forente arabiske emirater, USA, India, Filippinene, Ungarn, Tyskland

Plast: Kina, Tyskland, Italia, USA, Japan

 

 

Aluminium/bauksitt: De største eksportørene er Australia, Brasil, Guinea, India, Kina

Magnesium: Sør-Afrika, Australia, Kina, Gabon, Brasil

Sink: Australia, Kina, Peru

Kobber: Chile, Peru, Kina, USA, Den demokratiske republikken Kongo

Bly: Kina, Australia

Arsen: Kina, Marokko, Namibia, Russland

Bor: Chile, Kasakhstan, Argentina

Selen (biprodukt fra nikkel og kobber): Tyskland, Japan

Nikkel: Filippinene, Russland, Canada, Australia

Gallium (for det meste utvunnet fra bauksitt): Kina, Tyskland, Japan, Ukraina, Storbritannia, USA

Sjeldne jordmineraler: Kina, India, Brasil

Barytt: Kina, Marokko, India

Kvikksølv: Kina, Kirgisistan, Peru

Fosfat: Kina, USA, Marokko, Vest-Sahara, Russland

Tinn og tungsten: Kina, Indonesia, Peru, Bolivia, Brasil, Kongo, Vietnam, Rwanda

Soda, sand og kalkstein i glass: De største eksportørene er USA, Kina, Australia, Italia, Tyskland, Frankrike, Tyrkia, Belgia.

Olje: USA, Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Du finner mer informasjon om lyskilder i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*