Møtebord

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av møtebord.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Ettersom flere ledd i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Montering

Komponenter

Råvarer

Repetitive bevegelser

 

Gifteksponering/-utslipp

 

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Produkter avledet fra tre, plastkomponenter, metallkomponenter, elektronikk

Lav lønn

Urimelig overtid

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon

Miljøforurensning

Utnytting av fremmedarbeidere

 

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre, sand, konfliktmineraler: 

Dårlige arbeidsforhold

Lav lønn

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Miljøforurensning

Jorderosjon

Konsekvenser for rettighetene til lokalsamfunn og urfolk

Konflikt med lokalsamfunn

Utnytting av fremmedarbeidere

Støtte til væpnet konflikt
Seksuelle overgrep

Risikoanalysene viser at det totalt sett er lav til høy risiko ved produksjon av høydejusterbare skrivebord. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.   

Leverandørkjeden

Markedet for møtebord kjennetegnes av en uvanlig høy grad av skandinaviske designere, og møtebordene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere – og for enkelte komponenter alle – av leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land.

Montering

Komponenter

Råvare

Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA.

 

Finer og plater: Hovedsakelig Nord- og Øst-Europa, men også Russland og USA

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea

Elektronikk for høydejustering: Danmark, Litauen, Kina, Sverige

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland.

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland, skrap. (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Verdensmarkedet, f.eks. Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina

Olje: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Urea: Verdensmarkedet, ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina

Fenol: Verdensmarkedet, ofte Nord-Asia, USA

Sand: Nederland, Belgia, andre EU-land

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Kobber, tinn, bly, osv: Verdensmarkedet.

Du finner mer informasjon om møtebord i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*