Skrivebord

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av (høydejusterbare) skrivebord.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Ettersom flere ledd i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskrettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Repetitive bevegelser

Gifteksponering og -utslipp

Diskriminering og misbruk av minoriteter

Produkter avledet fra tre, metall, plast, tekstil, elektronikk

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Lav lønn

Urimelig overtid

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Mangel på fagforeningsrettigheter

Utnytting av fremmedarbeidere

Dårlig helse og sikkerhet

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon

Miljøforurensning

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlige arbeidsforhold

Dårlig helse og sikkerhet

Miljøforurensning

Brudd på urfolks rettigheter

Konflikt og konsekvenser for lokalsamfunn

Ulovlig tømmerhogst

Støtte til væpnet konflikt
Seksuelle overgrep

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Risikoanalysene viser at det totalt sett er lav til høy risiko i produksjon av skrivebord og høydejusterbare skrivebord. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.   

Leverandørkjeden

Markedet for høydejusterbare skrivebord kjennetegnes av en uvanlig høy grad av skandinaviske designere, og skrivebordene blir ofte montert og delvis produsert i hjemlandet og i Nord-Europa. Flere – og for enkelte komponenter alle – av leverandørene holder også til i disse eller andre høyt utviklede land. 

Montering

Komponenter

Råvare

Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA

Møbelstoff: EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge

Finer og plater: Hovedsakelig Nord- og Øst-Europa, men også Russland og USA

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea

Elektronikk for høydejustering: Danmark, Litauen, Kina, Sverige

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Kina, Nederland

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland (noe kryssfiner), skrap (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum.)

Jernmalm: Sverige. Verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina

Plastharpikser: Verdensmarkedet (f.eks. Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina)

Olje: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Urea: Verdensmarkedet, ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina

Fenol: Verdensmarkedet, ofte Nord-Asia, USA

Bauksitt/aluminium: Brasil. Viktige produsentland er også Australia, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Kobber, tinn, bly, osv: Verdensmarkedet.

Ull: New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.

Bomull: Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)

Du finner mer informasjon om (høydejusterbare) skrivebord i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*