Student-/elevstoler

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av student-/elevstoler.

Publisert: 05. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Ettersom flere lag i leverandørkjedene befinner seg i EU og ofte i Skandinavia, er risikoen relativt lav, både sosialt og for miljøet. På komponentnivå øker risikoen.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Montering

Komponenter

Råvarer

Repetitive bevegelser

Diskriminering/misbruk av minoriteter

 

Tre, plast- og metallkomponenter, tekstiler

Diskriminering/misbruk av minoriteter

Mangel på fagforeningsrettigheter

Dårlig helse og sikkerhet

Gifteksponering og -utslipp

Brann og eksplosjon

Miljøforurensning

Olje, gass, bauksitt, urea, kull, fenoler, tre, ull, bomull:

Lav lønn

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Ulovlig tømmerhogst

Dårlig helse og sikkerhet

Brudd på urfolks rettigheter

Konflikter med og konsekvenser for lokalsamfunn

Miljøforurensning

Høyt vannforbruk

Seksuelle overgrep

Risikoanalysene viser at det totalt sett er lav til høy risiko i produksjon av elevstoler. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.   

Leverandørkjeden

Som med andre møbelprodukter, befinner mange produsenter av studentstoler seg i Skandinavia, med lokal design og montering. Det betyr vanligvis at de fleste komponentene også blir hentet i Europa, det gjelder i hvert fall de første nivåene av leverandørkjeden.

Montering

Komponenter

Råvare

Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Italia, Bosnia, Polen. Også Ungarn, og muligens Japan, Brasil og USA.

Finér og plater: Hovedsakelig Nord- og Øst-Europa, men også Russland og USA.

Laminerte overflater: Tyskland, Østerrike, Storbritannia, Frankrike, Romania.

Plast: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia.

Metalldeler: Sverige, Norge, andre EU-land, Kina, Taiwan, Malaysia, Sør-Korea.

Standardiserte deler: Sverige, Tyskland, Nederland og ukjente land.

Møbelstoff: EU, Japan, Kina, Sør-Korea, Norge

Gassylinder til svingstol: Tyskland, Romania, Sverige (komponenter fra Østerrike og Polen), Kina.

Tre: EU, USA, Ukraina, Russland, skrap. (Ofte: Ask, eik, bøk fra Kroatia, bøk fra Slovakia og Ungarn og bjørk fra Finland og Baltikum)

Jernmalm: Sverige, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil og Kina.

Plastharpikser: Saudi Arabia, Europa, Brasil, USA og Kina.

Olje: Noen av de viktigste produsentlandene er Saudi Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Ull: New Zealand, EU, Sør-Amerika, Island.

Bomull: Verdensmarkedet (Kina, India, USA, Pakistan, Usbekistan)

Urea: Verdensmarkedet (ofte Nord-Afrika, Gulf-statene, Kina).

Fenol: Verdensmarkedet (ofte Nord-Asia, USA)

Bauksitt/aluminium: Brasil, verdensmarkedet: de viktigste produsentlandene er Australia, Brasil, Kina, Guinea, Jamaica, India.

Antrasitt: Australia, USA, verdensmarkedet.

Du finner mer informasjon om student-/elevstoler i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*