Kjøp av kontorrekvisita - sosialt ansvar

Informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 03. Feb 2020

Risiko i leverandørkjeden

Kontorrekvisita inkluderer et bredt spekter av produkter som ulike typer penner og tusjer, metallartikler som stiftemaskiner og hullmaskiner, papirprodukter og andre engangsobjekter. På et generelt nivå omfatter risikoen som er knyttet til produksjonen, både montering og produksjon av komponenter, samt utvinning av råvarer. Dette er i hovedsak en konsekvens av at produksjonen er tungt plassert i Kina og andre asiatiske land der lav lønn, urimelig overtid, problemer rundt helse og sikkerhet samt utnytting av fremmedarbeidere er vanlig.

Det finnes rapporter om kontorrekvisita-industrien i Kina som bekrefter disse generelle risikoene, og det er til og med eksempler på barnearbeid.

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien konotrrekvisita, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering.

Produkt

Montering

Komponent

Råvare

Kontorrekvisita

Middels høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Batterier

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Whiteboardtavler

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Kulepenner

Middels høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Stifter og binders

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Tonerkassetter

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Tusjpenner og fargestifter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Anbefalinger

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av kontorrekvisita. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  Merk at risikoen vil kunne variere for andre type produkter enn de som angis her.

Planlegging

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe kontorrekvisita. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav og få mer konkrete svar for akkurat din anskaffelse. Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Kontraktsoppfølging

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel kulepenner, tusjpenner og fargestifter og /eller batterier være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av kontorrekvisita. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*