Kjøp av leke- og idrettsutstyr - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 03. Feb 2020

Informasjon om risiko i leverandørkjeden

Leke- og sportsutstyr spenner over et stort utvalg av produkter, som brukes til aktiviteter både innendørs og utendørs. Mesteparten av storskalaproduksjonen av leke- og sportsutstyr foregår i fremvoksende land eller utviklingsland.

Lette artikler importeres primært fra asiatiske land, mens større lekeplassutstyr som husker og sklier vanligvis produseres nærmere markedet. På grunn av dette varierer risikoene knyttet til denne kategorien i stor grad avhengig av det aktuelle produktet. Råvarer og komponenter kan imidlertid komme fra et stort antall land i hele verden, inkludert høyrisikoland. 

Risiko for brudd på menneskerettigheter og miljøkonsekvenser er til stede ved utvinning av råvarer til monteringen av produktet. Mange rapporter om industrien som produserer leketøy og sportsutstyr i asiatiske land, forteller om dårlige arbeidsforhold med lav lønn, urimelig overtid og farlige arbeidsmiljøer med eksponering for varme og kjemikalier. Både fremmedarbeidere og mindreårige arbeidstakere står i fare for å bli utnyttet.  Mange av produktene som brukes inkluderer ulike typer plastmateriale, som gir bekymring for helse og sikkerhet, samt risiko for forurensning.

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien leke- og idrettsutstyr som ble plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Montering

Komponent

Råvare

Leke- og idrettsutstyr

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Husker og sklier

Lav risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Matter

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Baller

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Hoppetau

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Racketer

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Tusjpenner og fargestifter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Leker

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Anbefalinger

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr. Risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden. Merk at risikoen vil kunne variere for andre type leke- og idrettsutstyr, enn de som angis her.

Planlegging

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe leke- og idrettsutstyr. 

 Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav og få mer konkrete svar for akkurat din anskaffelse. Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Kontraktsoppfølging

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel baller, racketer, tusjer og fargestifter, og/eller leker være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av leke- og idrettsutstyr. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*