Kjøp av mat og drikke (frukt, grønnsaker, kaffe/te/kakao)

Informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av utvalgte mat- og drikkeprodukter.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 15. jun 2020

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved dyrking/plukking av produktene (råvarenivå). I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien mat- og drikke, som er plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Råvarenivå

KaffeSvært høy risiko
TeSvært høy risiko
KakaoSvært høy risiko
SukkerSvært høy risiko
Tomater, friske* Høy risiko
Tomater, hermetiskeHøy risiko
Salat*Middels høy risiko
Agurk*Middels høy risiko
Epler*Middels høy risiko
BananerSvært høy risiko
AppelsinerHøy risiko
DruerHøy risiko

*Risikonivået gjelder for importerte produkter, med annet opprinnelsesland enn Norge. 

Risiko i leverandørkjeden

Det er i stor grad rapportert om brudd på menneskerettigheter og skadevirkninger på miljøet i landbrukssektoren. Dette gjelder blant annet bruk av barnearbeid og tvangsarbeid, slavelignende arbeidsforhold, svært lave lønninger, usikker bruk av plantevernmidler og andre helse- og sikkerhetsproblemer samt begrensninger på folks rett til å melde seg inn i fagforeninger.

Anbefalinger

Risikoanalysene viser at det totalt sett er middels høy til svært høy risiko for brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter i produksjon av utvalgte mat-og drikkeprodukter. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  Merk at risikoen vil kunne variere for andre type produkter enn de som angis her. 

Planlegging

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe mat- og drikke. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav og få mer konkrete svar for akkurat din anskaffelse. Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

I Difis kriterieveiviser finner du også forslag til kravspesifikasjon som kan benyttes ved anskaffelse av utvalgte mat- og drikkeprodukter. Se kravet i Difis kriterievieviser. 

Kontraktsoppfølging

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel kaffe, te, bananer, druer, tomater med flere være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med svært høy eller høy risiko. 

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter for mat og drikke. 

OECD har også laget en sektorveileder for landsbruks- og matvaresektoren med formål om at bedrifter innen sektoren bidrar til et bærekraftig landbruk gjennom ansvarlig forretningsdrift, og som kan være nyttig å se til. Veilderen finnes på OECDs nettsider.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*