Kjøp av medisinsk forbruksmateriell/utstyr

Her finner du informasjon om risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i produksjon av medisinsk forbruksmateriell/ustyr.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 04. Feb 2020

Risiko i leverandørkjeden

Det medisinske forbruksmateriellet/ustyret som dekkes i denne kategorien, blir produsert i flere land og regioner, og i stor grad i land hvor det er høy risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel Kina, Pakistan, Malaysia og Thailand. Leverandørkjedene er komplekse og sporbarheten generelt er begrenset, delvis på grunn av bruk av underleverandører, for eksempel i produksjonen av kirurgiske instrumenter. Produksjon kan imidlertid også skje i europeiske land, der risikoen vil være betydelig lavere.

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået i leverandørkjeden for brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien medisinsk forbruksmateriell/utstyr, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Montering

Komponent

Råvare

Medisinsk forbruksmateriell/ utstyr

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Kirurgiske instrumenter

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Medisinske engangshansker

Høy risiko

Høy risiko

Høy risiko

Bandasjer og plaster

Middels høy risiko

Middels høy risiko

Høy risiko

Anbefalinger

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av medisinsk forbruksmateriell. Risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.  Merk at risikoen kan være varierende for andre type medisinsk forbruksmateriell, enn de som angis her.

Planlegging

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe medisinsk forbruksmateriell/utstyr. 

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav og få mer konkrete svar for akkurat din anskaffelse. Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Kontraktsoppfølging

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel hansker og/eller kirurgiske instrumenter være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av medisinsk forbruksmateriell/utstyr. 

 

Eksempel på kontraktsoppfølging

Sykehuspartner (tidligere Helse Sør-Øst) har gjennomført flere revisjoner i fabrikker som tilvirker engangshansker i Malaysia. Engangshansker kjøpes inn i store volumer og Sykehuspartner er derfor en viktig kunde hos de norske leverandørene. Ved revisjon ble brudd på kontraktsvilkårene avdekket. Alvorlige brudd som manglende dokumentasjon på at migrasjonsarbeiderne oppholder seg lovlig i landet og at pass til migrantarbeiderne ble konfiskert på enkelte fabrikker ble avdekket. Sykehuspartner informerte aktuelle leverandører som presenterte tiltaksplaner som senere ble revidert. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*