Kjøp av møbler - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 03. Feb 2020

Informasjon om risiko i leverandørkjeden

Møbelindustrien omfatter et bredt spekter av produkter, materialer og produksjonsprosesser. Møbler kan lages av alt fra plast og tre til metall eller glass, og følgelig varierer verdikjeder og arbeidsforhold sterkt avhengig av det bestemte produktet.

Møbelindustrien er i mange tilfeller arbeidsintensiv, med mye manuelt arbeid. Det er mange land som er involvert i møbelindustrien på et generelt nivå. Likevel er produktene som er inkludert i denne kategorien, i stor grad utformet og produsert i skandinaviske land. Komponenter er også i høy grad hentet fra europeiske land, og til dels fra asiatiske land. Hvis komponenter er hentet fra asiatiske land, øker risikoen for brudd på arbeidstakerrettigheter og dårlige arbeidsforhold. På råvarenivå er sporbarheten begrenset. Dermed har risikoen en tendens til å øke lenger ned i leverandørkjeden, i utviklingsland med svake juridiske institusjoner og begrenset rettssikkerhet. Det er derfor viktig å huske på at risikoen kan variere vesentlig avhengig av hvor komponenter og råvarer er produsert.

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien møbler, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering.

ProduktMonteringKomponentRåvare
MøblerLav risikoMiddels høy risikoHøy risiko
KontorstolerLav risikoMiddels høy risikoHøy risiko
StudentstolerLav risikoMiddels høy risikoHøy risiko
SkrivebordLav risikoMiddels høy risikoHøy risiko
MøtebordLav risikoMiddels høy risikoHøy risiko
Hyller og skapLav risikoMiddels høy risikoHøy risiko
LyskilderHøy risikoHøy risikoSvært høy risiko

Anbefalinger

Risikovurderingen viser at det totalt sett er lav til høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møblene angitt over. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden. Merk at risikoen vil kunne variere for andre type møbler enn de som angis her. 

Planlegging

Risikoen for brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er lav for flere av de angitte møblene når det gjelder sluttmontering, men blir høyere jo lenger ned i leverandørkjeden man kommer. Ettersom risikoen er høyere lenger ned i leverandørkjeden tilsier dette at det allikevel er relevant å stille krav som fremmer respekt for grunnleggende menneskerettigheter, selv om risikoen på monteringsnivå er lav. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden.

Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav og få mer konkrete svar for akkurat din anskaffelse. Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Kontraktsoppfølging

Flere av de utvalgte produktene som angis i tabellen over, har lav risiko på monteringsnivå. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig å spørre leverandøren om informasjon om komponenter. 

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene. 

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av møbler. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*