Tekstiler, arbeidsklær og fottøy - sosialt ansvar

Her finner du informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av tekstiler, arbeidsklær, fottøy og verneutstyr.

Publisert: 22. sep 2015, Sist endret: 25. Jan 2020

Informasjon om risiko i leverandørkjeden

Tekstilindustrien kan kategoriseres som «hyper-konkurransedyktige», noe som i praksis har ført til selskaper og underleverandører som innlater seg på rask og billig produksjon. Arbeidstakere i høyrisikoland som Kina, Indonesia, India, Pakistan og Bangladesh, og spesielt de som arbeider i fottøy- og lærindustrien, blir dermed utsatt for svært høy risiko for å bli tvunget til å arbeide lange dager, ofte med håndtering av farlige kjemikalier. 

Barnearbeid er ikke uvanlig, med India som ett av landene med høyest forekomst av barnearbeid. Mange arbeidere rapporterer inntektsnivåer under en såkalt «levelønn». Manglende sikkerhet på arbeidsplassen er også et alvorlig problem, som fører til mange dødsfall og skader (spesielt i Bangladesh) på grunn av, for eksempel bygningskollapser og branner. 

Oppsummert risikovurdering for brudd på menneskerettigheter

Matrisen under angir risikonivået for brudd på grunnleggende menneskerettigheter ved ulike ledd i leverandørkjeden. I tabellen under angis noen spesifikke produkter innen produktkategorien tekstiler, arbeidstøy og fottøy, som ble plukket ut for nærmere risikovurdering. 

Produkt

Montering

Komponent

Råvare

Arbeidstøy, fottøy og tekstil

Høy risikoHøy risikoHøy risiko

Utendørs arbeidstøy

Høy risikoHøy risikoSvært høy risiko

Innendørs arbeidstøy, håndklær, sengetøy

Høy risikoHøy risikoHøy risiko

Vernesko

Middels høy risikoMiddels høy risikoHøy risiko

Vernehansker

Høy risikoHøy risikoSvært høy risiko

Støvmasker for engangsbruk

Middels høy risikoMiddels høy risikoHøy risiko

 Anbefalinger

Risikovurderingen viser at det totalt sett er høy risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av tekstiler, arbeidstøy, fottøy og verneutstyr. Det er høy risiko flere steder i leverandørkjeden. Ved vurdering av risiko må det ses til risikonivå i hele leverandørkjeden. Merk at risikoen vil kunne variere for andre type produkter enn de som angis her.

Planlegging

Risiko tilsier at du skal stille krav om respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter når du skal anskaffe tekstiler, arbeidsklær, fottøy og verneutstyr. Det er relevant å stille slike krav både ved kjøp og leie av denne typen produkter. Vi anbefaler særskilte kontraktsvilkår. Bruk av slike krav må imidlertid ses i sammenheng med lengden og verdien på anskaffelsen (forholdsmessighet). Bruk Difis risikostyringsverktøy for etiske krav og få mer konkrete svar for akkurat din anskaffelse. Les mer om forholdsmessighetsvurdering og bruk av etiske krav. 

Dersom dere vurderer å benytte kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon anbefaler vi at dere undersøker markedsmodenheten. Markedsdialog kan også være nyttig for å få informasjon om risikobildet. Informasjonen herfra og fra rapporten (under) kan være til hjelp når du gjennomfører dialog med markedet. 

Kontraktsoppfølging 

Ved kontraktsoppfølging kan for eksempel utendørs arbeidstøy, innendørs arbeidstøy, håndklær og sengetøy og vernehansker være relevante produkter å undersøke nærmere ettersom dette er produkter med høy risiko og produkter der risikoen er høy for flere ledd i leverandørkjeden.

Se info om kontraktsoppfølging av de etiske kravene.  

Les mer i rapporten om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjon av tekstiler, arbeidstøy og fottøy

OECD har også laget en sektorveileder for tekstil- og skobransjen med formål om å bedre forholdene i leverandørkjeden i tekstil- og skobransjen angående menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø, og osm kan være nyttig å se til. Veilederen skal hjelpe selskaper i arbeidet med å unngå negative konsekvenser av sitt virke og den gir spesifikke råd til bedrifter innen tekstilsektoren. Veilderen finnes på OECDs nettsider.

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*