Utendørs arbeidstøy

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av utendørs arbeidstøy.

Publisert: 02. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

Arbeids- og verneklær sikrer tilstrekkelig beskyttelse av arbeidstakernes krav til yrkesmessig helse og sikkerhet.  I motsetning til raskt skiftende moteklær, krever produksjon av arbeidstøy mer spesifikke ferdigheter, stabil planlegging og pålitelige leveringssystemer.  Denne risikovurderingen fokuserer på bukser, jakker og vester for utendørsarbeid.

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Lav lønn

Urimelig overtid

Mangel på fagforeningsrettigheter

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Utnytting av fremmedarbeidere

Polyester, bomullsstoff

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier

Brann og eksplosjon

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøforurensning

Lav lønn

Urimelig overtid

Olje, bomullsfarmer, gruvedrift etter kvarts

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlige arbeidsforhold

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Dårlig helse og sikkerhet

Eksponering for kjemikalier, støv, miljøforurensning

Påvirkning på lokalsamfunnene
Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Risikovurderingene viser at det er høy til svært høy risiko forbundet med produksjon av utendørsarbeidstøy, og at risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. 

Leverandørkjeden

Ifølge enkelte leverandører, er de prioriterte landene for produksjon av arbeidstøy Kina, Thailand og Vietnam.  Pakistan, Kina og India er ledende i produksjonen av vevd bomull. I 2015 stod Kina for 66 prosent av den globale produksjonen av syntetiske fibre. 

Montering

Komponent

Råvare

Asiatiske land Kina, Vietnam, India, Bangladesh

EU-land: Nederland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Belgia, Østerrike

Østeuropeiske land Estland, Latvia, Serbia, Ungarn,Russland

Syntetisk stoff (polyester, nylon, akryl, rayon): De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, USA

Plast, akryl: De viktigste produsentlandene er Belgia, Sør-Korea, USA, Tyskland

Bomullsstoff (vevd): De viktigste produsentlandene er Pakistan, Kina, India

Syntetiske organiske fluoriserende opplysende stoffer: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyskland, India

Reflekterende materialer (silika og kvartssand): De viktigste produsentlandene er USA, Belgia, Tyskland

Bomull: De viktigste produsentlandene er Kina, India, USA, Pakistan, Brasil, Usbekistan

Råolje: Store produsenter er Saudi-Arabia, Russland, Irak, Canada, Nigeria

Kvarts: De viktigste produsentlandene er Kina, Tyrkia, India, Spania og Brasil

Du finner mer informasjon om utendørs arbeidstøy i rapporten om risikovurdering av brudd på menneskerettigheter for arbeidstøy, fottøy og tekstil. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*