Vernehansker

Finn informasjon om risiko for brudd på menneskerettigheter i produksjonen av vernehansker.

Publisert: 02. Mar 2018, Sist endret: 02. nov 2018

De generelle risikoene rundt produksjonen av hansker er mange og må fremheves. Risiko i land som Kina, India, Bangladesh og Indonesia inkluderer urimelig overtid og lav lønn, korttidskontrakter og begrenset eller ingen tilgang til fagforeningsrettigheter.  

Oppsummering av de mest alvorlige risikoene for brudd på menneskerettigheter

Montering

Komponenter

Råvarer

Lav lønn

Urimelig overtid

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Utnytting av fremmedarbeidere

Syntetiske materialer, bomullsstoff, lær

Tvangsarbeid

Barnearbeid

Dårlig helse og sikkerhet

Mangel på fagforeningsrettigheter

Miljøforurensning

Lav lønn
Urimelig overtid

Bomull, gummi, jernmalm

Dårlig helse og sikkerhet

Barnearbeid

Tvangsarbeid

Menneskehandel

Mangel på fagforeningsrettigheter

Lav lønn

Miljøforurensning

Konsekvenser for urfolks rettigheter

Konflikt med lokalsamfunn

Seksuelle overgrep

Høy risiko

Høy risiko

Svært høy risiko

Risikovurderingene viser at det er høy til svært høy risiko forbundet med produksjon av vernehansker og at risikoen er høy flere steder i leverandørkjeden. 

Leverandørkjeden

Produksjonen av vernehansker er konsentrert til asiatiske land, med Kina som den dominerende produsenten sammen med Pakistan og Indonesia. Materialer og komponenter som brukes i hansker, hentes vanligvis lokalt og asiatiske land er dominerende.  Leverandørkjeden er generelt ikke-gjennomsiktig, noe som er en risiko i seg selv. 

Montering

Komponenter

Råvarer

Kina

Pakistan

Indonesia

Sør-Korea
Sri Lanka

 

Syntetisk og bomullsstoff: Kina, Taiwan, India, Tyrkia, Bangladesh

Garvet lær: Pakistan, Italia, Kina, Brasil, India, Bangladesh

PVC: Kina, USA, Japan

Neopren: Japan, Kina, Tyskland

Aramidfiber: Store produsentland er Japan, USA, Sør-Korea

Stål: De viktigste produsentlandene er Kina, Russland, Canada, India, Japan, Tyskland, USA

 Gummi (lateks): Thailand, Indonesia, Vietnam

Bomull: India, Kina, USA

Olje: Saudi-Arabia, Russland, De forente arabiske emirater, Canada, Nigeria

Jernmalm: Kina, Brasil, Australia, Russland, India

Storfeoppdrett for dyrehud: Brasil, India, Kina, USA

 

Du finner mer informasjon om vernehansker i rapporten om risikovurdering av brudd på menneskerettigheter for arbeidstøy, fottøy og tekstil. 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*