Brukermedvirkning hos Statens innkjøpssenter

Her finner du svar på spørsmål om brukermedvirkning og hvordan statens innkjøpssenter skal ivareta brukernes interesser.

Publisert: 16. des 2016, Sist endret: 25. sep 2020

Statens innkjøpssenter ønsker å ivareta brukernes behov og forventninger gjennom hele anskaffelsesprosesser og etablerer derfor:

  • Statens innkjøpsråd – skal definere og prioritere den totale kontraktsporteføljen i samråd med Statens innkjøpssenter. Innkjøpsrådet skal representere brukerne, og vil bestå av to representanter fra hvert departementsområde.
  • Statens innkjøpsgruppe(r) – har som formål å ivareta sluttbrukernes tekniske og praktiske interesser gjennom hele anskaffelsesprosesser, både innkjøp og forvaltning. Dette er anskaffelsesspesifikke faglige grupper med operativt fokus.
  • Statens innkjøpsforum – et møtested for lokale avtaleforvaltere og Statens innkjøpssenter. Forumet er ment å skape en arena for erfaringsveksling og engasjement rundt fellesavtaler, samt oppmuntre til brukermedvirkning gjennom innkjøpsråd og innkjøpsgrupper.

Siste innkjøpsforum ble avholdt i august 2018. Det blir ikke arrangert innkjøpsforum i 2019. Møt lokale avtaleforvaltere, innkjøpssenteret og andre anskaffelses-interesserte på Anskaffelseskonferansen den 28. oktober 2019. Neste innkjøpsforum vil bli arrangert i 2020.

Spørsmål? 

Fra og med 1. september blir vi en del av DFØ og får ny e-post adresse: statens.innkjopssenter@dfo.no.

 

Deldette

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*