Brukermedvirkning hos Statens innkjøpssenter

Her finner du svar på spørsmål om brukermedvirkning og hvordan statens innkjøpssenter skal ivareta brukernes interesser.

Publisert: 16. des 2016, Sist endret: 06. jul 2018

Statens innkjøpssenter ønsker å ivareta brukernes behov og forventninger gjennom hele anskaffelsesprosesser og etablerer derfor:

  • Statens innkjøpsråd – skal definere og prioritere den totale kontraktsporteføljen i samråd med Statens innkjøpssenter. Innkjøpsrådet skal representere brukerne, og vil bestå av to representanter fra hvert departementsområde.
  • Statens innkjøpsgruppe(r) – har som formål å ivareta sluttbrukernes tekniske og praktiske interesser gjennom hele anskaffelsesprosesser, både innkjøp og forvaltning. Dette er anskaffelsesspesifikke faglige grupper med operativt fokus.
  • Statens innkjøpsforum – et møtested for lokale avtaleforvaltere og Statens innkjøpssenter. Forumet er ment å skape en arena for erfaringsveksling og engasjement rundt fellesavtaler, samt oppmuntre til brukermedvirkning gjennom innkjøpsråd og innkjøpsgrupper. Se opptak og presentasjoner fra Statens innkjøpsforum 4. november 2016

Spørsmål? 

Send en e-post til statens.innkjopssenter@difi.no.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*