Risikostyringsverktøy for etiske krav

Kilde: Difi

Få veiledning og anbefalinger til om du skal stille etiske krav i en anskaffelse og hvordan du skal stille kravene. Verktøyet hjelper deg også med oppfølging av etiske krav.

Publisert: 19. des 2016, Sist endret: 19. jun 2019

Vi anbefaler at du bruker verktøyet som en del av virksomhetens rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser hvor det er risiko for brudd på slike rettigheter. 

Verktøyet kan kun brukes for en anskaffelse av gangen. 

Trykk "Aktiver redigering" når det kommer opp en boks om dette, og husk å aktivere makroer før du begynner å fylle ut verktøyet. 

Slik bruker du verktøyet

Se demonstrasjon av hvordan du skal bruke verktøyet i videopptak fra Difi-seminar 29.03.2017 (Nytt risikostyringsverktøy - få hjelp til å vurdere om og hvordan du skal stille krav til sosialt ansvar)

Arkfane «1. Planlegging»

 • Start med å fylle ut informasjon om den kommende anskaffelsen din i arkfane «1.Planlegging». Ved å svare på spørsmålene gjør du en risiko – og forholdsmessighetsvurdering av en avtale.
 • Noen av spørsmålene har en rød prikk i hjørnet, og om du holder pilen over spørsmålet dukker det en hjelpetekst opp. 
 • Med utgangspunkt i dine svar genererer verktøyet en anbefaling på om og hvordan du kan stille etiske krav i anskaffelsen. Du vil få en anbefaling per spørsmål, samt en oppsummerende anbefaling basert på dine svar for flere av spørsmålene.
 • Velg deretter ut noen sentrale produkter/komponenter som du vil følge opp tettere i kontraktsoppfølgingen med utgangspunkt i risikovurdering og/eller pris/volum. Her må du selv skrive inn hvorfor du har valgt de produktene/komponentene. Når du så trykker på «kopier» vil informasjonen om utvalgte produkter kopieres til de neste to arkfanene.
 • Informasjonen du fyller inn, anbefalingene og oppsummeringen du får, kan gjøres om til en word-fil ved å trykke på knappen "Eksporter til Word", øverst i arkets venstre hjørne. 
 • I word-filen kan du eventuelt legge til/endre informasjon, deretter lagre filen og ta den med i interne møter hvor etiske krav for anskaffelsen er tema, og/eller arkivere dokumentet på sak. 


Arkfane «2. Oppfølging»

 • Denne arkfanen bruker du dersom du har inkludert etiske krav i avtalen og skal følge de opp. Spørsmålene i denne arkfanen bygger på spørsmålene i Difis egenrapporteringsskjema for oppfølging av etiske krav.  Bruk av denne fanen forutsetter derfor at du har gjennomført oppfølging med valgt leverandør og fått svar på spørsmålene i egenrapporteringsskjemaet, enten ved at du har mottatt utfylt egenrapporteringsskjema eller gjennomgår spørsmålene i skjema i samtale med leverandør.
 • Trykk på knappen «ny oppfølging» (øverst i arkets venstre hjørne), så åpner et skjema seg. Her skal du svare på ulike spørsmål. Det du svarer på de forskjellige spørsmålene vil være din vurdering av informasjon/svar mottatt fra din leverandør. Det kan være informasjon/svar fra mottatt egenrapporteringsskjema og/eller fra samtale med leverandør. Svarene lagrer seg automatisk mellom hvert spørsmål, men du må trykke på "lagre og lukk" for at dine svar skal vises i excel arkene (arkfane 2 og 3). 
 • For hvert spørsmål får du en anbefaling om hva som kan være videre oppfølging, avhengig av ditt svar. Vi anbefaler at du fyller inn hva slags tiltak du eventuelt tenker å iverksette. Dette er særlig relevant der svaret er nei, vet ikke eller ufullstendig. Du kan også fylle inn iverksatte tiltak på et senere tidspunkt. Benytt da knappen «Rediger oppfølging», finn den oppfølgingen (dato) du ønsker å redigere og legg inn informasjonen.
 • Om du ønsker å redigere informasjonen du har lagt inn i en oppfølging, benytter du knappen «Rediger oppfølging». Du kan da velge hvilken oppfølging du ønsker å redigere.
 • Du kan gjennomføre flere oppfølginger (til ulike tidspunkter) for samme avtale. For hver gang du ønsker å gjennomføre en ny oppfølging (for samme avtale) benytter du knappen «Ny oppfølging». Datoen du registrer oppfølgingen på registrerer seg av seg selv. Du kan følge leverandørens utvikling i status for de ulike spørsmålene ved å bla deg bortover til høyre i arkfanen.


Arkfane «3. Status»

 • Arkfanen «3. Status» viser leverandørens status på spørsmålene. For hver gang du gjør en ny oppfølging/redigerer oppfølging i oppfølgingsarket vil du få opp en ny presentasjon av leverandørens status med dato. I statusarket vil du alltid se leverandørens siste status for de ulike spørsmålene.
 • Benytt knappen «Tegn graf», og du vil få en visuell presentasjon av leverandørens samlede status på oppfølgingsspørsmålene.
 • Presentasjonen vil være et kakediagram dersom du kun har lagt inn én oppfølging.
 • Om du har registrert flere oppfølginger (på ulike datoer), vil status presenteres i et linjediagram. 
 • Statusarket kan gjøres om til en word-fil. I word-filen kan du eventuelt legge til/endre informasjon, deretter lagre filen og ta den med i interne møter hvor leverandørens status for etterlevelse av de etiske kravene er tema og/eller arkivere dokumentet på sak. 

Ta kontakt på samfunnsansvar@difi.no om du har problemer med verktøyet. Vi tar gjerne også imot innspill og kommentarer. 

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*