Selvevalueringsverktøy

Kilde: Digdir

Verktøyet benyttes til å dokumentere virksomhetens nå-tilstand på anskaffelsesområdet. Dette gir grunnlag for å identifisere forbedringspotensial og veien videre.

Publisert: 04. Apr 2014, Sist endret: 19. Mar 2020

Verktøyet inneholder en brukerveiledning med tips for gjennomføring av evalueringen, i tillegg til et hefte med beskrivelse av 9 dimensjoner og tema for evaluering. Evalueringen kan gjøres rett i heftet. For å dokumentere og presentere resultatene er det i tillegg utarbeidet en mal for presentasjon i powerpoint.

Evalueringsverktøyet kan brukes i ulike situasjoner:

  • Ved strategiarbeid når du skal analysere nå-situasjonen
  • Som en del av arbeidet med virksomhetsplan for å planlegge aktiviteter for neste år
  • For å måle utvikling ved å sammenligne resultater fra tidligere

Som en del av vårt utviklingsarbeid vil vi aktivt søke virksomheter som vil brukerteste selvevalueringsverktøyet. Om du har tilbakemeldinger på verktøyet ta kontakt med Seksjon for styring og ledelse i avdeling for offentlige anskaffelser.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*