NS 8416 Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416 skal brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør når underentreprenøren påtar seg en del av utførelsen av et bygge- og anleggsarbeid som hovedentreprenøren har påtatt seg overfor byggherren eller en annen entreprenør.

Publisert: 18. jul 2013, Sist endret: 11. des 2018

NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren, og underentreprenøren ikke har prosjekteringsansvar. Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8405 eller NS 8406 med byggherren. NS 8416 kan også brukes der hvor hovedentreprenøren har en totalentreprisekontrakt med byggherren.

Ved utarbeidelsen av NS 8416 har man forutsatt at hovedentreprenøren har kontrakt etter NS 8406 med byggherren.

Standarden er egnet for kontraktsforhold der forholdene ligger til rette for at hovedentreprenørens økonomiske, fremdriftsmessige og kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan gjennomføres uten formaliserte varslingsprosedyrer.

NS 8416 kom i ny utgave i juli 2009. Til standarden hører tre byggblanketter:

 

Byggblankett 8416 A Formular for forenklet underentreprisekontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider

Dette formularet skal brukes ved kontraktsinngåelse etter NS 8416.

Byggblankett 8416 B Formular for underentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden

Dette formularet skal brukes ved underentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor hovedentreprenøren i kontrakt etter NS 8416.

Byggblankett 8416 C Formular for hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse

Dette formularet skal brukes ved hovedentreprenørens sikkerhetsstillelse overfor underentreprenørens i kontrakt etter NS 8416.

 

Standard og byggblanketter fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*