Døme på gode miljøløysingar – NAL sin prosjektdatabase

Kjelde: Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Arkitekters Landsforbund har ein database med arkitekturprosjekt som har vist seg å vere gode løysingar for miljøet, brukarane og økonomien. Døma kan sorterast i ulike miljøtema, som avfall og kjeldesortering og klimatilpassing. Vi tilrår å bruke denne databasen om du ønskjer å finne gode miljøløysingar.

Publisert: 11. jul 2013, Sist endra: 21. feb 2020

Døme på miljøtema med prosjektdøme:

  • Energi
  • Godt innemiljø
  • Miljøvenleg by- og tettstadutvikling
  • Sosiale aspekt

På NAL si side «Utvalgt arkitektur» presenterast moderne, norsk, miljøvenleg arkitektur og stadutvikling henta frå NAL sin prosjektdatabase. Prosjekta du finn her spenner vidt i skala, funksjon og kompleksitet, men felles for prosjekta er at dei har kome lengre enn dagens praksis innanfor eitt eller fleire miljøtema.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*