Miljømerker og miljødokumentasjon for IT-utstyr

Kilde: DFØ

Oversikt over anerkjente og utbredte miljømerker og miljødokumentasjon for IT-utstyr.

Publisert: 14. sep 2020, Sist endret: 20. nov 2020

 For mer informasjon om bruk av miljømerker, se veileder for miljøkrav og miljødokumentasjon, og spesielt avsnittet "En miljømerkeordning kan brukes på flere måter" i trekkspillmenyen. 

Blaue Angel

Blaue Angel har siden 1978 vært miljømerket til den tyske regjeringen. Over 12000 produkter har gjennom årene blitt sertifisert innen fem kategorier, derav elektriske produkter. Her finnes sertifiserte produkter innen kategoriene PC-er og tastatur og printere og multifunksjonsmaskiner og datasentre. Totalt er over 1000 ulike printere og multifunksjonsmaskiner sertifisert, men kun to datasentre, og ingen PC-er er sertifisert per august 2020.  

For sertifiserte produkter se her: https://www.blauer-engel.de/en/products

Om Blaue Angel: https://www.blauer-engel.de/en/our-label-environment

Energy Star 

Energy Star-programmet er en internasjonal frivillig energimerkeordning. I 2001 inngikk EU og USA en samarbeidsavtale om å innføre merkeordningen for IKT-utstyr i Europa. Denne avtalen utløp i februar 2018. Europakommisjonen anbefaler at oppdragsgivere viser til energieffektivitetskravene i Energy star, men at man godtar ulike måter å dokumentere kravet, der dokumentasjon på Energy star er ett av flere alternativer.  ​​​​​

EPEAT 

EPEAT er et miljømerke utarbeidet av Green Electronics Council. EPEAT ble godkjent som type-1 miljømerke i 2020.

EPEAT opererer med tre nivåer for sertifisering: gull, sølv og bronse:

Manufacturers register products in EPEAT based on the devices’ ability to meet certain required and optional criteria that address the full product lifecycle, from design and production to energy use and recycling. Bronze-rated products meet all of the required criteria in their category. Silver-rated products meet all of the required criteria and at least 50% of the optional criteria, while Gold-rated products meet all of the required criteria and at least 75% of the optional criteria. 

EPEAT brukes blant annet av den amerikanske stat i deres anskaffelse av IKT-utstyr. Ordningen har stor dekning blant mange produktkategorier: PC-er og skjermer (over 12500), multifunksjonsmaskiner og printere (ca. 3300), mobiltelefoner (76), servere (370) og TV-er (14) (dette gjelder for alle sertifiseringstrinnene, men dersom krav til EPEAT skulle settes i en konkurranse, kan det være aktuelt å sette krav til min. sølv eller gull).

For sertifiserte produkter se her: https://epeat.sourcemap.com/ 

Om EPEAT: https://greenelectronicscouncil.org/epeat/manufacturers/#partners

Miljømerket Svanen 

Svanemerket er et nordisk miljømerke. Deres sertifisering omfatter bl.a. energiforbruk og fravær / begrensing av skadelige stoffer. Det er per august 2020 sertifisert om lag 45 skrivere og 115 multifunksjonsmaskiner. Ingen PC-er er sertifisert.   

Fort sertifiserte produkter se her: https://www.svanemerket.no/produkter/?m1=107 

For krav se her: https://www.svanemerket.no/svanens-krav/elektrisk-og-elektronisk/personlige-datamaskiner/

TCO Certified

TCO er et miljømerke for IT-produkter, som tar for seg bl.a. ILOs kjernekonvensjoner om arbeidsforhold, krav til korrupsjon, miljøvennlig produksjon, yteevne på produkter, fravær / begrensing av skadelige stoffer og krav til lang levetid. Over 2000 skjermer er sertifisert i tråd med versjon 8 (siste versjon), og over 200 bærbare PC-er (businessmodeller), ca. 2400 smarttelefoner, men kun 3 nettbrett jf. versjon 8 (siste versjon), per august 2020.   

Ambisjonen er at min. 30 prosent av IKT-utstyr på det internasjonale markedet skal klare kravene i sertifiseringen når en ny generasjon lanseres, slik at det finnes flere produsenter som oppfyller kravene, og at man dermed oppnår konkurranse i anskaffelsen.  

Generasjon 8 gjelder 2019- 2021. Flere underliggende krav fra versjon TCO Certified versjon 8 inngår som krav til PC-er, skjermer og nettbrett i Kriterieveiviseren.

For sertifiserte produkter: https://tcocertified.com/product-finder/  

For krav: https://tcocertified.com/new-generation-tco-certified/ 

Responsible Business Alliance (RBA)  

RBA, tidligere Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), er en medlemsorganisasjon bestående av virksomheter fra elektronikkbransjen, bilindustrien og fra leke- og varehandelbransjen. Alliansens fokusområde er arbeidsrettigheter og vilkår for arbeidere i globale leverandørkjeder. Som medlem i RBA forplikter man seg til å overholde ulike medlemsforplikter, avhengig av medlemsnivå. Blant disse er overholdelse og etterlevelse av en Code of Conduct i sin leverandørkjede. RBAs Code of Conduct inneholder en rekke ulike elementer, om menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, miljø, krav til ledelsessystem, etikk, med mer. 

RBA er ikke et miljømerke, men dokumentasjon på medlemskap i RBA, i kategorien «regular member» eller «full member», kan brukes som dokumentasjon på enkelte punkter i krav til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeder for PC-er, skjermer og nettbrett i Kriterieveiviseren.

Listen er ikke uttømmende, men gir en oversikt over anerkjente og utbredte miljømerker og miljødokumentasjon for kategorien IT-utstyr. 

 

Kontakt