Miljøvennlige politiskjorter i Sveits

Etter et vellykket pilotforsøk i 2009, byttet politiet i Zürich til skjorter i økologisk bomull. Slik kom Zurich nærmere sine miljømål, samtidig som politiet fikk behagelige og slitesterke skjorter.

Publisert: 20. Mar 2014, Sist endret: 04. Mai 2018

Bevisste innkjøp av tekstiler kan spare miljøet

Byen Zürich implementerte en grønnere anskaffelsespraksis, som del av byens miljøstrategi.

Zürich kjøper store mengder tekstilvarer til politi og andre kommunale tjenester. Det totale forbruket av bomull, sykehus ikke medregnet, er beregnet til 12 tonn, eller omtrent 60 000 plagg per år.

Vellykket brukertesting

Det ble utført et pilotforsøk der det ble kjøpt inn 525 skjorter i 100 prosent økologisk bomull, som ble testet av brukerne og i laboratorier.

På grunnlag av bedre ytelse og brukertilfredshet, ble det gjennomført en anbudskonkurranse for årlige innkjøp av omtrent 4000 skjorter.

Sparer miljøet, varer lenge og gir tilfredse brukere

Politiskjortene som ble brukt tidligere, var i en blanding av polyester og ikke-økologisk bomull.   Metzler & Co AG vant anbudskonkurransen og ble tildelt en kontrakt på levering av 100 % økologiske bomullsskjorter.

Den samlede prisen på det ferdige produktet var omtrent 10 prosent høyere per skjorte. Skjortene har bedre kvalitet og lengre forventet levetid, slik at totalkostnadene i et livssyklusperspektiv med sannsynlighet ikke ble høyere.

Siden 2009 har 1000 politifolk dratt nytte av disse plaggene med høyere kvalitet og lavere miljøpåvirkning.

Suksesskriterier: engasjement og testing

Suksessen lå i at man i den tidlige rådspørringen og i pilotforsøket opplevde stort engasjement fra partene i alle deler av produksjonskjeden. Den første testingen som ble utført av brukerne og i laboratoriet var også viktig.

Den vellykkede modellen for innkjøp av politiskjorter i økologisk bomull har også inspirert sykehjemmene i Zürich når de anskaffer arbeidsklær.

Bakgrunn:

Miljøpåvirkning: bomullsdyrking påvirker jord og vannkvalitet og gir klimagassutslipp

Produksjonen av ikke-økologisk bomull påvirker jord, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet. Bomullsproduksjon, spinning, farging og etterbehandling, transport og bruk av det ferdige produktet gir klimagassutslipp.

Zürich identifiserte en potensiell forskjell på 5 kilo CO2-ekvivalenter per kilo bomullsfiber når økologiske og ikke-økologiske produksjonsmetoder ble sammenliknet. Det ble oppnådd ytterligere reduksjoner ved bruk av 20 prosent vannkraft i spinneriet og varmegjenvinning i fargeriet.

Kostnadseffektivt miljøtiltak

Mens det totale volumet på sparte klimagass-utslipp er relativt lav, kommer kostnaden per tonn reduserte CO2-ekvivalent gunstig ut sammenliknet med andre mulige tiltak (for eksempel bygningsforbedringer). Innkjøp av tekstiler er en ‘lavthengende frukt’ for myndigheter som ønsker å implementere grønnere innkjøp.

Kriterier som ble brukt

Kontraktens gjenstand:

 Anskaffelse av politiskjorter i 100 % økologisk bomull

Spesifikasjon:

100 % økologisk bomull, strykefrie, lange- og kortermede skjorter med detaljer.

Stoffet må overholde kravene i Eco-Tex Standard 100, klasse II eller tilsvarende. Kriteriene som ligger til grunn for denne standarden, fastsetter grenseverdier for potensielt skadelige stoffer på alle stadier i bearbeidingen av tekstiler som er i direkte kontakt med huden. Standarden stiller også krav til bruk av biologisk aktive og flammehemmende produkter, og minimumsgrenser for fargeekthet

OBS! Det er viktig at de underliggende kravene i merket (i eksemplet over Eco-Tex) spesifiseres i konkurransegrunnlaget slik at det er forutsigbart for leverandørene hvilke krav som gjelder for konkurransen. Pass også på å åpne opp for andre måter å dokumentere at kravet er overholdt på enn ved innlevering av én bestemt merkesertifisering: at kravet overholdes kan dokumenteres ved fremleggelse av Eco-Tex sertifisering eller tilsvarende 3-parts sertifisering som overholder kravene, eller annen egnet dokumentasjon.


Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*