Sjekkliste for kommune- og fylkessammenslåing

Kilde: Kartverket

Kartverkets sjekkliste gir en oversikt over oppgaver for kommunesammenslåing i IKT-sammenheng.

Publisert: 09. okt 2018, Sist endret: 05. nov 2020

 Hver oppgave har en ansvarlig etat og et anbefalt tidsperspektiv med endelig frist. I løpet av sammenslåingsprosessen kan sjekklisten brukes som referanse og ressurs.