Sykehusinnkjøp krever miljømerking og bruker DFØs kriteriesett for PC-er og skjermer (2021)

Kilde: Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp anskaffer PC-er og skjermer, med utgangspunkt i miljøkrav i merkeordningen TCO Certified. De bruker DFØs kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden og om konfliktmineraler.

Publisert: 16. sep 2020, Sist endret: 28. Mai 2021

Sykehusinnkjøp er eid av helseforetakene, og gjør innkjøp på vegne av disse. 

Hvordan bruke merket TCO certified ved anskaffelse av bærbare PCer

Slik ser Sykehusinnkjøps kravspesifikasjon ut for bærbare PC-er, knyttet til krav i merkeordningen TCO Certified:

Krav
Bærbare PC-er skal oppfylle de underliggende kravene i merkeordningen TCO Certified generation 8, for notebooks med unntak av krav i kapittel 2, kapittel 3, kapittel 4, kapittel 5.2-5-13 og kapittel 6.1. 

Dokumentasjonskrav

Oppfyllelse av kravet kan dokumenteres ved å vise at ovennevnte produkter som tilbys er TCO-sertifisert, eller ved annen egnet dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt. For TCO-sertifiserte produkter kan kravet dokumenteres ved å vise til TCO Certifieds product finder. Dersom et TCO-sertifisert produkt av ulike årsaker ikke er å finne i TCO Certifieds product finder, skal sertifikat på at produktet er TCO-sertifisert, oversendes. 

Gjennom å bruke underliggende krav i miljømerket TCO Certified som kravspesifikasjon, sikrer Sykehusinnkjøp at en rekke krav til klima, miljø og etisk handel ivaretas, samtidig som leverandørene kan dokumentere oppfyllelse av kravene på flere måter, enten med en TCO sertifisering, tilsvarende sertifisering eller annen dokumentasjon. Utstyret må blant annet innfri krav til energieffektivitet, substitusjon og utfasing av helseskadelige stoffer og robusthet på utstyret (bl.a. temperaturtesting og bærbare PC-er testes for fall).

Bruk av miljømerker krever at oppdragsgiver har kunnskap om markedet og hvor utbredt merkeordningen er. Sykehusinnkjøp brukte TCOs product finder til å danne seg en oversikt over utbredelse av sertifisering. 

Ettersom mange leverandører kan tilby produkter som er TCO sertifisert, valgte nesten alle leverandørene i konkurransen å tilby TCO-sertifiserte produkter. Det leder til en forenkling mht. dokumentasjon og verifisering for henholdsvis leverandør og oppdragsgiver. 

Bruk av DFØs kontraktsvilkår for sosialt ansvar

IT-utstyr har meget høy risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden. Sykehusinnkjøp har derfor valgt også å bruke DFØ og Etisk handel Norges kontraktsvilkår for ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden og DFØs kontraktsvilkår for konfliktmineraler. DFØs kontraktsvilkår går lengre enn TCO Certified på disse områdene, blant annet ved å kreve at IT-produsenters code of conduct skal være offentlig tilgjengelig og ved å kreve at alle fem steg i OECDs Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas skal være oppfylt. Sykehusinnkjøp har i tillegg valgt å utarbeide et eget kvalifikasjonskrav til etisk handel. 

Relevante dokumenter fra Sykehusinnkjøps konkurransegrunnlag er vedlagt nedenfor. For mer info, sjekk ut Sykehusinnkjøps konkurransedokumenter på Doffin (2021-358972), eller ta kontak med Bjørn Breivik i Sykehusinnkjøp: bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no