Utvalgt arkitektur fra NAL

Kjelde: Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)

Databasen for utvalde arkitekturprosjekt presenterer gode døme på berekraftig arkitektur, design og stadutvikling i Noreg.

Publisert: 11. jul 2013, Sist endra: 06. des 2019

Kvar presentasjon inneheld bilete, teikningar og skildringar med nøkkeltal. Basen vender seg til alle innan byggenæringa som søkjer inspirasjon og kunnskap om miljøvenleg bygging.

Prosjekta er søkbare ved hjelp av fritekst eller gjennom følgjande tematiske inndeling:

  • Førebileteprogram
  • Prosjekttype
  • Funksjon
  • Miljøtema
  • Miljøtiltak
  • Arkitekturguide

Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) er ein fagideell medlemsorganisasjon for arkitektar i Noreg. NAL arbeider for å fremje god arkitektur og arkitektar sine felles interesser.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*