Eksempler på innovative bygganskaffelser

Kilde: Nasjonalt program for leverandørutvikling

Eksempler på bygganskaffelser som er gjennomført som innovative anskaffelser.

Publisert: 16. aug 2016, Sist endret: 11. des 2018

Innovative bygganskaffelser handler om å være med på utviklingen av morgendagens bygg- og anleggsplass. Som innkjøper av bygg bør du vurdere om det er behov for anskaffelse av innovasjon, eller spredning av andres innovative anskaffelser. Som byggherre kan du bidra til økt energieffektivitet ved bruk av nye løsninger som solceller på skolebygget eller økt ressurseffektivitet gjennom materialvalg og ombruk av byggematerialer. Ved å gå sammen med andre innkjøpere om å utfordre markedet i en fellesanskaffelse kan du bidra til lokal og nasjonal utslippsreduksjon, for eksempel gjennom utslippsfri anleggsmaskiner.

Hjelp oss å lage bedre nettsider

Fant du det du lette etter?

Hjelp oss å lage bedre nettsider
*