EHF Katalogmal: Lage og utveksle informasjon

EHF Katalog beskriver hvordan kataloginformasjon lages og utveksles elektronisk mellom handelspartnere. EHF katalogmal vil utgå 01.07.2019.

Publisert: 17. okt 2013, Sist endret: 15. des 2018

Beskrivelse av dokumentene over

  • EHF katalogmalen vil sette deg i stand til å generere en EHF Katalog XML fil og validere den
  • UNSPSC er en klassifiseringskode som benyttes som en generisk varegruppebeskrivelse.  Her ønsker oppdragsgivere å gå fra versjon 7.0 til 18.0
  • EHF katalogformatet gir mulighet for å merke vare eller tjenstelinjene med merker for miljø, sosialt ansvar og andre typer merkeordninger.  I EHF katalog gis det veildning for hvilken informasjon som må inn.  Et element er koden for at maskiner skal kunne lese denne typen informasjon inn og plassere den riktig for sine brukere.  Du finner lenke til kodelisten.

NB. EHF katalogmalen er et manuelt verktøy for å lage en xml fil. Difi vil ikke tilby katalogmal etter 01.07.2019.

Vi oppfordrer leverandører til å få systemene sine til å gjøre uttrekk automatisk på EHF katalogformatet så man slipper å fylle inn en Excelmal manuelt .

Footer inn her

Se lister over leverandører som kan tilby tjenester til opprettelse, konvertering og forsendelse av EHF kataloger:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*