NS 3454 Livssykluskostnader for bygg

NS 3454 er hjelpemiddel for den som ønsker å gjennomføre LCC-analyser. Standarden kan benyttes i alle faser av et byggeprosjekt og i forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU).

Publisert: 18. jul 2013, Sist endret: 11. des 2018

NS 3454 beskriver forholdet mellom livssykluskostnader, årlige kostnader, levetidskostnad og årskostnader, og fastlegger hovedposter for disse. Standarden kan brukes ved budsjettering til å beregne kostnader i følgende sammenhenger:

  • planlegging, programmering og prosjektering
  • bygging
  • bruk

Videre kan resultatet av kostnadsberegningene brukes til vurdering av alternative investeringer ved:

  • valg mellom alternative utforminger
  • detaljutforming
  • valg mellom alternative materialer, komponenter og systemer
  • ombygging, påbygg eller tilbygg
  • forbedret eller endret drift

Standarden fås kjøpt på Standard Norge sine nettsider.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

Hjelp oss å bli bedre
*