Avtale om før-kommersiell anskaffelse

Kilde: Difi

Difi har utviklet kontraktsmaler og konkurransegrunnlag for før-kommersielle anskaffelser. Vi tar gjerne i mot innspill og erfaringer av bruk slik at malene kan videreutvikles og tilpasses brukernes behov i best mulig grad.

Publisert: 18. okt 2019, Sist endret: 13. Mai 2020

Avtalen har samme struktur og oppbygning som Statens standardavtaler (SSA-ene). Avtalen består av en generell avtaletekst med bilag. Det er i bilagene som avtalen tilpasses den konkrete anskaffelsen.

Har du spørsmål til avtalen? Ta kontakt med johan.englund@digdir.no
 

Kontakt